A je to tady! V uplynulých měsících si vzal do parády přístroj Somavedic Institut pro bioelektromagnetiku a novou biologii v Lublani a zevrubně prozkoumal, co tato věcička připomínající kosmickou lampičku vlastně umí.

Bion, tak se slovinský institut jmenuje, už od roku 1990 zkoumá i jemnohmotnou energii, kterou konvenční měřicí zařízení nedovedou běžně zachytit. Ono by to určitě šlo, kdyby se chtělo, ale nezapadá to příliš do současného pohledu na vědu, a tak se v akademické obci raději předstírá, že nic takového zkoumat není třeba, protože to možná ani neexistuje. Minimálně od dob Nikoly Tesly však víme nejen to, že to není pravda, ale že je tato energie pro hlubší pochopení běhu věcí tohoto světa klíčová.

Slovinští vědci tuto díru v současné vědě úspěšně zaplňují, a tudíž mohou spolupracovat i s výrobci, jako je Ivan Rybjanský. Lovosický léčitel sice dobře ví, co jeho přístroj na neutralizaci geopatogenních zón a elektrosmogu pomocí oné „záhadné“ energie dovede, stejně jako to vědí tisíce jeho spokojených zákazníků, co se týče ale fyzických, hmotných důkazů, kterými by se mohl ohánět, tam to bylo až dosud vzhledem ke specifičnosti těchto druhů energií poněkud komplikovanější.

Slovinci na to však jdou velmi prakticky a komplexně. Vytvořili sérii testů, které jim umožní využít lidský organismus k tomu, aby tyto energie detekoval, a bylo je tak možné vyjádřit jednoduše pomocí měřitelných fyziologických efektů. Všechno jde, když se chce…

Společnost Somavedic Technologies si nyní objednala testování svého vlajkového přístroje Somavedic Medic Uran, o kterém tvrdí, že chrání lidský organismus proti různým druhům škodlivého neionizujícího záření až do vzdálenosti 30 metrů.

Zapnutý, nebo vypnutý?

Metodologie testování byla jasná: měření se provádělo během telefonického hovoru mobilním telefonem; nejprve v momentě, kdy bylo záření nejsilnější. A porovnalo se s pozdější dobou, kdy byl telefon v pohotovostním režimu, pět až deset centimetrů od hlavy.

Vědci pak sledovali různé parametry, jako jsou vodivost kůže, rychlost srdečního tepu, svalová aktivita, dýchání apod., a to u celkem dvanácti dobrovolníků. Pomocí statistických metod porovnávali a vyhodnocovali data, která získávali tak, že měřili záření během telefonování a vystavení elektromagnetickému záření a následně po telefonování. Každou osobu testovali ve třech odlišných situacích – a) když dobrovolníci nevěděli, zda je či není Somavedic zapnutý, b) když jim bylo řečeno, že je zapnutý a zapnutý opravdu byl a c) když jim bylo řečeno, že je zapnutý, ale nebyla to pravda.

Pak už jen řekli účastníkům experimentu, aby před pokusem nejedli a nepili kafe, alkohol a energetické nápoje, a mohlo se začít testovat – ve třech po sobě jdoucích dnech, ve stejnou dobu a za stejných podmínek. Jak to dopadlo?

„Klinické testy ochranných účinků proti škodlivému záření z mobilních telefonů přístroje Somavedic Medic Uran prokázaly výrazný vliv na fyziologické parametry u testovaných dobrovolníků,“ shrnuje Bion Institut testování v závěrečné zprávě, kterou má Šifra k dispozici a kterou si můžete přečíst na stránkách firmy Somavedic Technologies. „Během telefonování jsme zaznamenali vliv Somavedicu Medic Uran na svalovou aktivitu, nepravidelnost srdeční činnosti, dýchání, rozšíření hrudníku a teplotu prstu. Velký vliv měl ale přístroj na lidi i v momentě, kdy netelefonovali, ale měli mobily v pohotovostním režimu 5 až 10 centimetrů od hlavy. V obou případech byla většina parametrů nižší během telefonování při zapnutém Somavedicu Medicu Uran v porovnání se situací, kdy použit nebyl, ale lidé si mysleli, že je.“

Objednat Somavedic si můžete na eshop-casopis-sifra.cz

Výsledky jednoznačně ukázaly, že zde existuje statisticky velice významný vliv Somavedicu jak přímo během telefonování, tak ve fázi, kdy se mobilní telefon nachází poblíž člověka v pohotovostním režimu. Co mě při čtení výsledků hodně zaujalo, byl třeba rozdíl mezi elektrickým odporem kůže, který se měří na prstu levé ruky, a to jak při telefonování, tak po něm. Na podobném měření je v podstatě založeno fungování detektorů lží. Přístroje zaznamenávají rozšíření potních žláz a vodivost kůže, neboť tyto fyziologické reakce řídí naše podvědomí.

Hodnoty, kdy lidé nevěděli, že je zapnutý Somavedic, byly stabilnější, než při předstíraném použití přístroje. Zásadní efekt ale nastal zhruba po 25 minutách – tehdy přestal být patrný rozdíl mezi přiznaným působením Somavedicu a slepým. Po této době jednoduše pominul psychologický efekt, kdy si lidé mysleli, že jim zapnutí přístroje pomůže, a hodnoty se srovnaly s variantou, kdy přístroj běžel, aniž by o tom lidé věděli.

V momentě, kdy byli dobrovolníci vystaveni elektromagnetickému záření z mobilních telefonů bez přítomnosti Somavedicu Medicu Uran a následně po jeho zapojení, aniž by o tom věděli, ve druhém případě naměřili výzkumníci nižší hodnoty sledovaných parametrů jako srdeční tep, svalová aktivita, kožní odpor a teplota prstu, rychlost dýchání či rozšíření hrudníku. Tyto hodnoty byly také nižší než při předstíraném použití přístroje, avšak byly vyšší, než když lidé netelefonovali, ale mobil měli pouze u hlavy.

Odborníci tak došli k závěru: „Z našich předchozích měření u podobných zařízení víme, že během telefonování dochází obecně ke zvyšování hodnoty u sledovaných parametrů během telefonování a následnému poklesu po skončení hovoru a v klidové fázi. Jednoznačně z toho vyplývá, že Somavedic Medic Uran chránil dobrovolníky před škodlivým zářením mobilních telefonů jak přímo během hovoru, tak ve fázi, kdy byl mobilní telefon v pohotovostním režimu.“

Nejvíce ale vědce překvapila skutečnost, že fyziologická reakce organismu v případě, že dobrovolníci nevěděli, zda je Somavedic zapnutý či nikoli, se více lišila od situace, kdy bylo použití přístroje pouze předstírané, i od situace, kdy to věděli. „Očekávání dobrovolníků ovlivnilo reakci jejich organismu víc směrem k záření z telefonů než k ochranným účinkům Somavedicu. Projevilo se to nejvíc v situaci, kdy jim pracovníci Bion Institutu řekli, že tento testovací den je zapnutý Somavedic Medic Uran, takže jsou v dané chvíli chráněni proti škodlivému záření z mobilního telefonu.“ Místo aby se dostavilo placebo, tedy efekt, kdy se zdravotní stav zlepší pouze na základě naší psychiky (když si myslíme, že nám něco pomůže, většinou nám to pomůže), dostavilo se nocebo, tedy strach z toho, že to bude naopak. Jak je to možné?

Výzkumníci si všimli jedné velice zajímavé věci: „Zdá se, že dobrovolníci věnovali mnohem více pozornosti slovu záření než ochrana, a to měnilo jejich reakce. Na základě těchto zjištění bychom výrobci Somavedicu doporučili, aby se zaměřil více na zdůraznění schopnosti přístroje harmonizovat okolní prostředí a zvyšovat energii v prostoru než na ochranu proti různým typům radiace. Lepší je mluvit o pozitivních účincích přístroje bez toho, aniž by se detailně popisovalo škodlivé záření, před kterým Somavedic chrání.“ Inu, psychika půl zdraví.

Na základě této informace by se mohlo zdát, že nejlépe by člověku bylo, kdyby o záření a negativních věcech nic nevěděl. Jenže to není tak úplně pravda, protože nevědomost nikoho neochrání. Tím, že budeme problém ignorovat, nezmizí. Jako ideální se tak jeví zlatá střední cesta – být si vědom rizik, ale zbytečně se neděsit. A harmonizovat a harmonizovat.

Somavedic si můžete pořídit na eshop.casopis-sifra.cz/somavedic/ (zde získáte jako bonus předplatné Šifry zdarma) či na www.somavedic.cz

Tento článek je komerční prezentací firmy Somavedic Technologies,
s. r. o. Každá firma má svůj příběh. Chcete světu povědět ten svůj?
Pokud o takovou spolupráci budete mít zájem nebo budete mít zajímavý tip, o kom byste si chtěli přečíst, kontaktujte nás na 
milan.vidlak@wordpress-634652-2064135.cloudwaysapps.com