V džungli ve středoamerické Guatemale se podařilo najít rozsáhlou síť pozůstatků mayských měst. Vědci odkryli přes 60 tisíc ruin pocházejících z období říše Mayů. Umožnila jim to laserová technologie LIDAR, která z výšky skenovala danou oblast a odhalila pod porostem pozůstatky domů, paláců, pyramid i opevnění. Podle archeologů je to největší úspěch za posledních 150 let.

Vědci mapovali plochu o rozloze více než 2100 kilometrů čtverečních na severu departementu Petén, konkrétně u města El Zotz. Území, které se nachází v blízkosti již známých měst Mayů, bylo s největší pravděpodobností domovem pro mnohem více lidí, než počítaly dřívější výzkumy.

Nález naznačuje, že mayská říše byla mnohem rozvinutější a rozsáhlejší, než se dosud myslelo. Vědci odhadují, že Mayů mohlo být na celém středoamerickém regionu nikoli pět, ale třeba 10 nebo i 15 milionů. „Jsem přesvědčen, že jde o jeden z největších úspěchů archeologie za posledních 150 let,“ prohlásil podle BBC Stephen Houston, profesor archeologie a antropologie na Brownově univerzitě v americkém státě Rhode Island.

Výzkumníci nalezli více než 60 tisíc dříve neznámých struktur včetně pyramid, královských hrobek, paláců, silnic a obranných opevnění, ukrytých v deštném pralese. Úspěšně posloužila technologie laserového skenování LIDAR (Light Detection and Ranging). Výsledky výzkumu naznačují, že střední Amerika disponovala pokročilou civilizací, která byla podobná vyspělým kulturám starověkého Řecka nebo Číny.

Foto Wild Blue Media

Skupina vědců použila LIDAR k digitálnímu odstranění hustého stromového baldachýnu a vytvořili 3D mapu toho, co se nachází uvnitř nyní neobývaného pralesa. Nalezené obranné zdivo je neuvěřitelné, stejně tak pevnosti či příkopy. „Ukázalo se, že Mayové investovali více zdrojů do obrany, než jsme si mysleli,“ řekl BBC archeolog Thomas Garrison.

Všechna města byla propojená

Jedním ze skrytých nálezů je sedmipatrová pyramida, která je tak pokrytá vegetací, že se stala neoddělitelnou součástí džungle. Dalším objevem, který archeology překvapil, byla složitá síť příkopů spojujících všechna mayská města v oblasti. Vyvýšené dálnice, které umožňovaly snadný průchod i během období dešťů, byly natolik široké, že se zřejmě využívaly k obchodování. „Potřebujeme dalších 100 let, abychom prošli všechna data a skutečně pochopili, co vidíme,“ prohlásili archeologové.

V posledních letech se technologie LIDAR použila například k odhalení dříve skrytých měst poblíž ikonického starobylého chrámu Angkor Wat v Kambodži, o kterých Šifra informovala v článku Fantastický objev: Kambodžská džungle ukrývá starodávná města větší než Praha.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Milan Vidlák, časopis Šifra

Zdroje: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42916261https://news.nationalgeographic.com/2018/02/maya-laser-lidar-guatemala-pacunam/