Deset měsíců intenzivního úsilí se výzkumníkům a potápěčům z projektu GAM (Great Maya Aquifer) nakonec štědře vyplatilo. Tým totiž učinil hned dva úžasně objevy naráz – největší zatopený jeskynní systém na světě, který je navíc pokladnicí odkazu na dávno vyhynulé druhy života, a dokonce mayskou civilizaci.

Archeolog Guillermo de Anda z Mexického národního institutu antropologie a historie se k tomu vyjádřil s notným nadšením: „Tato obrovská jeskyně představuje nejdůležitější podvodní archeologické naleziště. Našli jsme v ní na 100 archeologicky významných prvků, mezi nimiž důkazy o prvních osadnících Ameriky, dále vyhynulou faunu a samozřejmě i mayskou kulturu.“

Zatopený jeskynní komplex se nachází v mexickém státě Quintana Roo. De Anda zde jakožto současná hlava projektu GAM učinil se svými kolegy tento významný objev, nicméně výzkum se zde provádí již desítky let. V regionu se totiž doposud nalezlo 358 zatopených jeskynních systémů, které jsou dohromady dlouhé zhruba 1400 kilometrů. Tento objev je však výjimečný.

Nejprve se jeskynní systém Sac Actun považoval za dva různé, nicméně podrobnější průzkum ukázal, že jeskyně Dos Ojos („dvě oči“) jsou ve skutečnosti součástí systému Sac Actun. Společně vytvářejí rozlehlý systém jeskyní, v nichž se skrývá nejedno tajemství. „Několikrát jsme byli opravdu blízko. V několika případech jsme byli pouze metr od propojení těchto dvou velkých jeskynních systémů,“ řekl Robert Schmittner, který má v rámci GAM na starost řízení těchto průzkumů, pro mexické noviny El Pais. „Je to jako se snažit následovat jednotlivé cévy v lidském těle. Je to labyrint cest, které se někdy spojují, a někdy jdou samostatně. Museli jsme být velice opatrní.“

Úsilí se každopádně vyplatilo. Nejenom že se Sac Actun stal největší sítí jeskyní na světě (druhý největší je systém Ox Bel Ha, také v regionu Quintana Roo, dlouhý 270 kilometrů), nakonec se může ukázat, že je ještě mnohem větší. Někteří z výzkumníků se totiž domnívají, že se hlubší části Sac Actun propojují se třemi další systémy.

Sláva nedávných úspěchů ale nekončí „jen“ světovým rekordem. Archeolog De Anda dodává: „Zaznamenali jsme více než 100 archeologických prvků: zbytky vyhynulé fauny, první lidské obyvatele, keramiku, mayskou architekturu i mayské hroby. Je to tunel času, který vás dovede do místa před 10 000 až 12 000 lety.“

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroje: https://www.sciencealert.com/world-s-largest-flooded-cave-discovered-under-mexico-yucatan-sac-actun http://themindunleashed.com/2018/01/worlds-largest-underwater-cave-discovered-divers-full-maya-secrets-photos.html https://granacuiferomaya.com/2018/01/15/la-cueva-inundada-mas-grande-del-mundo-forma-parte-del-gran-acuifero-maya/