Zvýšený počet kondenzačních stop letadel není pro federální úřady pro životní prostředí a civilní letectví zneklidňující. Tyto kondenzační stopy se skládají z vodní páry, ledu a zplodin a s ohledem na poměr tlaku a vlhkosti jsou normální a přirozené. Tak nějak zní úřední odpovědi znepokojeným občanům.

Nyní Švýcarský federální technologický institut v Curychu (ETH), který patří mezi nejlepší polytechnické školy v Evropě, provedl výzkum ohledně výfukových plynů z letadel. Výsledky jsou znepokojující.

V částicích výfukových plynů ze tří typů letadel technologický institut zjistil a prokázal hliník a další zdraví nebezpečné látky v emisích letadel.

Celkem bylo zjištěno 16 kovů, které při vdechnutí představují zdravotní riziko. Například hliník je podle posledních výzkumů podezřelý za nárůst Alzheimerovy choroby. Hliník může proniknout krevními a mozkovými buňkami a způsobit poškození mozku, stejně tak neurologická onemocnění.

Výfukové plyny rovněž ovlivňují naše podnebí. Zplodiny, které vznikají nedokonalým spalováním uhlovodíkových paliv, přímo ovlivňují globální rovnováhu záření na Zemi na základě její silné schopnosti absorbovat světlo a nepřímo prostřednictvím interakce s mraky, což v důsledku ovlivňuje klima.

CHCETE NAVŠTÍVIT ZDARMA CELODENNÍ PRAŽSKOU AKCI DAVIDA ICKEA V RÁMCI TURNÉ CELOSVĚTOVÉHO PROBUZENÍ? ŠIFRA PRO VÁS PŘIPRAVILA JEDINEČNOU AKCI.

 Kondenzační čáry (tzv. kontrails) způsobené letovým provozem, které se rozprostřou do mraků typu cirrus a bělavě zabarví oblohu, mají na klima větší dopad, než se dosud předpokládalo. To řekl Charles Long z výzkumné agentury National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA (http://www.noaa.gov/). Dokonce řekl, že umělé mraky způsobené leteckým provozem jsou jednou z forem neúmyslného geoinženýrství. Geoinženýrství je označení pro záměrnou změnu klimatu.

Jak je možné něco provádět nechtěně, ale záměrně, to zůstává otázkou.

Faktem je, že již v roce 2009 americká a britská vláda začaly diskutovat a připravovat pokyny pro použití geoinženýrství. Nejpravděpodobnější a nejlevnější způsob použití geoinženýrství v boji proti oteplování klimatu je v současné době v rozprašování aerosolů v atmosféře. Podle Davida Keitha z Harvardovy univerzity jsou to nejen sulfáty, ale také hliník, baryum a titan, které se pro tento účel mají plošně rozprašovat z letadel.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNA ČÍSLA MĚSÍČNÍKU ŠIFRA V DIGITÁLNÍ VERZI, KTERÁ DOSUD VYŠLA A BUDOU VYCHÁZET V NÁSLEDUJÍCÍCH ŠESTI MĚSÍCÍCH, ZA POUHÝCH 260 KČ!

Již přes 10 let věří stále víc a víc lidí, že se tyto klimatické experimenty dávno odehrávají – také ve Švýcarsku. Meteo Schweiz, Greenpeace, úřady a sdělovací prostředky dosud uhýbaly a nechtěly se této otázce věnovat přímo. Výsledky měření ETH ale jasně ukazují, že tato akce opravdu probíhá. (Proč Greenpeace popírá existenci Chemtrails?)

Vzhledem k tomu, že se ročně ve vzduchu nachází téměř 37,5 milionu letadel (podle ATAG –  Air Transport Action Group, 2014), mělo by se vyjasnit, jaký mají na náš ekosystém dopad emise těchto znečišťujících látek. Rovněž se musí zohlednit, že tyto látky se prostřednictvím deště dostávají do potravního řetězce a do organismů.

Foto Archiv

Z hlediska ochrany klimatu, ve prospěch životního prostředí a našeho zdraví, se musí rychle přijmout opatření, aby se zamezilo zatížení těžkými kovy v ovzduší a konečně se regulovaly zplodiny z letadel. (Švédská poslankyně přiznala: Toxické chemtrails nejsou konspirační teorií)

Matthias Hancke, švýcarský dokumentarista a producent oceněného filmu Zataženo (Overcast), se fenoménu umělých mraků z kondenzačních stop věnuje dlouhá léta a výzkum shrnul do svého filmu. Ve snímku o svém výzkumu mimo jiné hovoří také profesorka z ETH Zürich Ulrike Lohmannová.

Šifra: Jednou z možností je označit tuto profesorku a další lidi, kteří mají k tématu co říct, a její dlouholetý výzkum za konspirační teorii a výplod blázna, jako obvykle, když chybí argumenty. Anebo si začít klást otázky, zda náhodou soudruzi, kteří si myslí, že mohou experimentovat s lidmi i přírodou a že jsou pány vesmíru, někde neudělali chybu a jestli je opravdu rozumné věřit, že by něčeho takového nebyli schopni. Planetu totiž máme jenom jednu.

Překlad: Jan Běhůnek

Zdroje: http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:48927?q=Flugzeugabgasen, http://www.pravda-tv.com/2016/08/eth-zuerich-weist-aluminium-und-weitere-stoffe-in-kondensstreifen-nach-video/