Šifra č. 10/2022: Od templářů ke třetí světové

Na jedné straně sice kapitalismus přinesl nebývalý rozvoj bohatství a prosperity, na straně druhé ale vyhrotil ještě více nebezpečných konfliktů v nelítostné bitvě o ovládnutí světa. Protože po celé trvání naší civilizace platí rovnice Čím víc peněz, tím víc boje. A naopak…

O světovou nadvládu spolu od pádu starověkého Říma soupeřila takzvaná šlechta a církev. Později se k nim přidaly i různé uzavřené společnosti a řády, které z nich vzešly, a lichváři a bankéři, kteří jim na to soupeření půjčovali peníze. Více se dočtete v článku Ve znamení kříže.

Jak nejlépe odstraníte lokální konflikty, soukromé války, chaos a násilí? Přece tím, že místo nich rozpoutáte jednu válku pořádnou a nazvete ji svatou. Když církev uspořádala první loupežnou křížovou výpravu, ukázalo se to jako geniální nápad. Protože jakmile jde o mamon, ani křesťan nezná bratra. Více se dozvíte v textu Velká schíza.

Pokud lidem namluvíte, že jim dáte bohatství, které patří někomu jinému, půjdou za vámi třeba na kraj světa. Bez ohledu na to, co tam na ně doopravdy čeká. I kdyby to měla být jistá smrt. Tehdejší propaganda se nikterak nelišila od té dnešní. Jak se podařilo církvi zmanipulovat křesťany, aby se nechali pobít „bezvěrci“, se dozvíte v článku Po žních k Turkovi!

Ačkoli měli křižáci oficiálně pomoci svým východním bratrům a byzantskému císaři Alexiovi I. Komnenovi v boji se seldžuckými Turky, neměli nic takového v úmyslu. Tak dlouho se s ním snažili vyje*at, až vyje*al on s nimi. Inu, Lásku v bordelu nehledejte.

Když chcete pořád víc, může se stát, že budete tak dlouho kalkulovat, až se přepočítáte. Na druhé straně ale právě touha mít pořád víc a nenasytnost bohatých posunula svět výrazně vpřed. Více se dozvíte v článku Poznáte je po ovoci.

Nakonec totiž vždy Všechno zlé je k něčemu dobré. Problém totiž není ani tak v tom, že by byl špatný systém, největší problém je v lidech a jejich smýšlení…

V článku Pionýr grýn dýlu se Šifra vydala po stopách jedné podvodnické rodinky, která symbolizuje hodnoty našeho světa lépe než cokoli jiného. Aneb Když nevyjde podvodný byznys podle představ taťkovi, může na rodinnou tradici navázat třeba jeho dcera.

Když něco vypadá jako kachna, chodí jako kachna a káchá jako kachna, pak je to s největší pravděpodobností kachna. Když ale vymyslíte pěknou pohádku, může se stát kachna vším, čím si budete přát. Třeba miliardářkou… Stejně jako Elizabeth Holmesová, která se rozhodla spasit svět. Více v článku Za kapku krve.

V textu Staří bílí muži se pro změnu dozvíte, že pokud přimějete vysloužilého politika, aby se dojal sám nad sebou a svou velikostí, a přidáte hluboký lidský příběh a pár milionů k tomu, můžete dokázat všechno, co si budete přát.

A pokud se náhodou něco nepodaří, v článku Zákon padajícího lejna zjistíte, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.

To vše a mnohem víc se dočtete v nové Šifře, která je jako vždy od začátku až do konce nabita zajímavými a důležitými informacemi. Objednat si ji můžete v tištěném i digitálním vydání, stejně jako předplatné, objednat na eshop.casopis-sifra.cz