Archeologové zajásali, neboť konečně nalezli další a pořádné hmatatelné důkazy o přítomnosti římských legií na dnešním českém území. Jedná se o vojenský tábor, který stojí zhruba 18 kilometrů od Brna. Tento nález je poměrně unikátní, alespoň co se týče Čech, a pochází zhruba z 2. století našeho letopočtu.

Důležitý je to nález nejenom pro moravské archeology. Objev tábora více než 80 kilometrů od Vídně, tedy lokality, kde kdysi stálo významné římské pohraniční město Vindobona, ukazuje, jak daleko na sever se legie vydávaly; a také se jedná o součást větší kampaně, kterou nazýváme markomanské války: „Tento tábor pochází z období markomanských válek. V letech 166-180 našeho letopočtu vedli Římané války s germánskými kmeny severně od středního Dunaje. Ofenzivní část bojů probíhala až v letech 172 až 180, takže z tohoto období tábor je,“ podotkl archeolog Václav Kolařík, jenž vykopávky vedl.

„V tomto případě jsme si skoro jisti, že je to jeden z těch záchytných bodů na jejich cestě. Lokalita se nachází přímo na břehu řeky Svratky, u důležitého přechodu. Proto s tímto táborem jistili brod na dalším postupu do vnitrozemí. Určitě tento tábor fungoval i jako zásobovací stanoviště pro armádu, která už byla třeba za řekou na severní straně,“ dodal.

Archeologům se nejen podařilo odkrýt půdorys tábora a některé příkopy, ale také lidské ostatky, zbytky legionářských zbrojí, všelijakou keramiku a další provinční zboží. Důkazy se tedy nalezly jak o krátkodobém vojenském pobytu, tak o několikaletém pobytu, kdy oblast sloužila jako přechodová základna na operace hlouběji na sever. Cílem markomanských válek bylo zastavit nájezdy germánských kmenů za limes romanum, ale také zapustit kořeny pro budoucí vznik provincie.

Markomané byli jedni z těchto nežádoucích nájezdníků, kteří na konci 2. století sídlili právě na českém území. Vojenské tažení uspořádal císař Marcus Aurelius, jenž byl ve svých snahách velice úspěšný. Vznikly tábory u Nových Mlýnů, v Mušově, Přibicích a také u Olomouce a Kroměříže. Přímo v Brně se pak také nalezly další střípky důkazů.

Markomanské války nakonec byly úspěšné, ale Římané se v Čechách nakonec neusadili. Když Marcus Aurelius zemřel, trůn i velení nad markomanským tažením převzal jeho syn Commodus, který neměl zájem na severu zůstávat, a obsazování území tak dokončit. Bezprostředně po jeho smrti se Římané stáhli a nové tábory již na našem území zřejmě nevznikly.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroje: http://www.ancientpages.com/2018/01/26/remains-of-ancient-roman-military-camp-discovered-in-brno-czech-republic/ https://archaeologynewsnetwork.blogspot.cz/2018/01/roman-army-camp-discovered-in-czech.html#Gb32j7eILQlU1uHF.97