Právě teď se na pole stříkají tisíce tun pesticidů. Pesticidy se masivně používají v zemědělství na celém světě a například v Německu se jich spotřebuje více než 46 000 tun ročně. V ČR je spotřeba zhruba 12 000 tun ročně. Nyní odborníci před následky používání pesticidů opět varují. Předložená zpráva zvláštní zmocněnkyně pro právo na potraviny Organizace spojených národů podporuje obrat a novou éru v oblasti zemědělství a používání pesticidů. Důvod je takový, že pesticidy mají katastrofální dopad na životní prostředí, lidské zdraví a v neposlední řadě i na společnost jako celek.

Autoři zprávy kritizují agrární koncerny pro jejich „agresivní a neetickou marketingovou taktiku“ za systematické popírání škody, která byla způsobená používáním pesticidů. Kritizují v neposlední řadě i jejich lobbistickou práci, která blokuje politické reformy a brzdí omezení pesticidů na globální úrovni. Společnosti produkci a používání pesticidů odůvodňují tím, že jsou pro výrobu potravin pro stále rostoucí populaci nezbytné. „Toto tvrzení je mýtus,“ sdělila zvláštní zmocněnkyně OSN Hilal Elver. Globální potravinové problémy jsou způsobené spíš chudobou, nerovností a nespravedlivým přerozdělováním potravin.

Kvůli nadužívání a zneužívání pesticidů podle zprávy OSN mizí biodiverzita. Přirození škůdci jsou zdecimovaní, podzemní vody jsou kontaminované a nutriční hodnota potravin se snižuje. Proto zvláštní zmocněnkyně OSN Hilal Elver doporučuje na celém světě podporovat agroekologické metody, jejichž normy a požadavky ekologické zemědělství dokonce přesahují, než nadále spoléhat na používání pesticidů. Studie prokázaly, že agroekologické metody poskytují dostatečný příjem, aby nasytily celou světovou populaci.

Mezinárodní pracovní organizace také odhaduje, že na celém světě pracuje v zemědělství přibližně 60 % dětských pracovníků. Tím jsou vystaveny obzvlášť vysokým zdravotním rizikům kvůli nedostatečným ochranným pomůckám a pesticidům. Podle zprávy OSN je stálý kontakt s pesticidy spojený s rakovinou, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, endokrinními poruchami, vývojovými poruchami a neplodností. V mnoha případech se velmi nebezpečné pesticidy, které již nejsou schválené pro použití ve vyspělých průmyslových zemích, i nadále vyrábějí na vývoz do rozvojových zemí.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/uno-warnt-vor-katastrophalen-auswirkungen-von-pestiziden.html