Alarmující zjištění přinesla Česká televize. „Před časem vyšly najevo alarmující výsledky kontaminace podzemních vod v Česku pesticidy, tedy látkami používanými v zemědělství na hubení různých škůdců. Do vody se pesticidy dostávají nejčastěji ze zemědělské půdy, a proto je její sledování důležitou aktivitou, kterou však dosud nikdo nedělal. Výskyt i koncentraci pesticidů a sloučenin, které vznikají jejich rozpadem, sledovali v uplynulých letech v orné půdě odborníci z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.“Výsledek není příliš povzbudivý. Vědci odhalili, že ve více než polovině měřených vzorků půd jsou současně přítomny dva a více pesticidů v nadlimitní koncentraci. V půdách byly také nalezeny velmi frekventované produkty rozkladu dvou toxických látek – simazinu a atrazinu, které se už deset let nesmí používat.

„Zkoumali jsme vzorky z pětasedmdesáti lokalit v celé České republice. Zjistili jsme, že 51 procent sledovaných půd obsahovalo pět a více pesticidů a 36 procent minimálně tři látky v koncentraci vyšší, než jsou stanovené limity. Alarmující byly nálezy pozůstatků simazinu a atrazinu, které jsou už deset let zakázány. Simazin se však do půdy v posledních letech dostává proto, že malé množství je povoleno jako nečistota v jiném pesticidu, který má velmi vysokou roční spotřebu,“ přiblížil České televizi výsledky výzkumu vedoucí týmu Jakub Hofman.

Kromě půdy jsme si otrávili i vodu. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil výsledky tříletého měření kvality podzemních vod v naší zemi. I kvůli pěstování řepky, kukuřice a biopaliv ve velkém jsou zamořeny pesticidy. V některých místech se nacházejí koktejly více než deseti druhů pesticidů a limity jsou překročeny i stonásobně.

V místech, kde se pěstuje něco jiného než řepka a biopaliva, třeba obilí, vědci ve vodě rezidua pesticidů nenacházejí.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

-vid-