Rupert Sheldrake je biolog a autor více než 80 vědeckých prací a 10 knih, který v minulosti pracoval pro londýnskou Královskou společnost. Vystudoval přírodní vědy na univerzitě v Cambridge, filozofii a dějiny přírodních věd na Harvardu, načež se vrátil na Cambridge, kde získal doktorát v biochemii.

Je poněkud smutné, že to byla anonymní vědecká komise, kdo Rupertovu řeč na známé konferenci TED (Technology, Entertainment, Design), jejíž heslo je „myšlenky, které stojí za rozšíření“ (ideas worth spreading), zcenzuroval, respektive „doporučil nezveřejňovat“. Čím se provinil? Nuže, vytyčil 10 dogmat, na kterých je založena současná věda a která jí podle něj brání v dalším pokroku:

  1. Příroda je mechanická nebo stroji podobná. Mozky jsou geneticky programované počítače.

  2. Hmota je nevědomá – neexistuje žádné vědomí ve hvězdách, planetách, rostlinách ani zvířatech. Pokud je tato teorie pravdivá, pak není ani v lidech. Za posledních 100 let se mnoho lidí pokusilo dokázat, že v podstatě nemáme vědomí.

  3. Příroda je neměnná. Zákony teď jsou stejné, jako byly v moment Velkého třesku, a budou stejné navěky. Konstanty jsou v přírodě také neměnné a zůstanou tak.

  4. Celkové množství hmoty a energie je vždycky stejné, nikdy se nemění.

  5. Příroda je beze smyslu. Nemá žádný univerzální smysl a evoluce je jen náhoda.

  6. Biologická dědičnost je pouze materiální – všechno dědíme skrze geny nebo epigenetickou modifikací genů nebo cytoplasmaticky – vše materiálně.

  7. Vzpomínky jsou uložené v mozku jakožto hmotné stopy v nervových zakončeních. Nikdo neví, jak to funguje, ale vědci tomu zrovna věří.

  8. Mysl se nachází v hlavě. Veškeré „vědomí“ je aktivita mozku a nic víc.

  9. Psychické fenomény jako telepatie jsou nemožné. Naše myšlenky a záměry nemohou nic ovlivnit na dálku, protože mysl se nachází v hlavě.

  10. „Mechanistická“ medicína je jediná, která doopravdy funguje, a vláda bude podporovat jen tento typ. Jakékoliv jiné léčení nefunguje.

Tento krátký díl prezentace na konferenci TED Talks rozhodně stojí za zhlédnutí; Rupert Sheldrake zde 10 dogmat dále rozebírá a vysvětluje, co je na nich špatně. Netvrdí nutně, že hvězdy mají myšlenky, ale poukazuje na zábrany, které brání vědě se dále rozvíjet. Celý proslov zní velice chytře a doktor Sheldrake k tématu přistupuje vědecky, takže je na první pohled nesmyslné jeho proslov dále nevysílat. Nicméně tak už to mezi lidmi chodí, ať už dogmatizují náboženství nebo vědu. Žádný kacíř nesmí projít nepotrestán. To by tak ještě chybělo, aby si mohli poslechnout někoho s „neschváleným“ pohledem na věc a pak si udělat nedej bože vlastní názor sami.

Jan Petrák, časopis Šifra