Další krásný příklad moderního výkladu zákonů poevropsku se tentokrát odehrál ve Finsku. Majitel domu v Hyvinkää byl odsouzen na 4 roky vězení a zároveň pokutě za to, že se ubránil třem útočníkům, kteří jej napadli v jeho vlastním domově.

Stalo se tak v dubnu, kdy 35letý muž žijící ve městě, které leží 50 kilometrů severně od Helsinek, zaslechl klepání na přední dveře svého domu. Přirozeně šel otevřít. Jakmile však dveře odemkl, tři neznámí útočníci vtrhli do domu, vybaveni baseballovou pálkou a pistolí. Muž pozoruhodně rychle zareagoval a utekl do kuchyně, kde se ozbrojil nožem, s jehož pomocí byl schopen útočníky přemoci a zahnat.

Během obrany ale muž způsobil někomu z nich zranění, jež nebyla blíže specifikována, nicméně je známo, že se nejedná o zranění smrtelná ani ta s trvalými následky. Soudní dvůr strávil několik měsíců průzkumem případu, a nakonec přišel s šokujícím verdiktem.

Majitel domů byl shledán vinným za „nepřiměřenou sebeobranu a pokus o vraždu“, jak hlásí deník Helsingin Uttiset.

Trestem mu jsou 4 roky a 2 měsíce nepodmíněně, a k tomu ještě objemná pokuta čítající 21 000 eur jakožto kompenzace za zranění, jež způsobil lidem, kteří mu vtrhli do domu s pistolí a baseballovou pálkou a chtěli ho okrást a ublížit mu.

CHCETE NAVŠTÍVIT ZDARMA CELODENNÍ PRAŽSKOU AKCI DAVIDA ICKEA V RÁMCI TURNÉ CELOSVĚTOVÉHO PROBUZENÍ? ŠIFRA PRO VÁS PŘIPRAVILA JEDINEČNOU AKCI.

Absurdní vrchol celého příběhu spočívá v tom, že samotní útočníci se dočkali značně mírnějšího trestu než jejich oběť. Každý z nich se dočkal 1 roku a 2 měsíců podmíněně a musí zaplatit sumu 3000 eur majiteli domu, což je oproti jeho trestu dočista směšné. Nejhorší na tom je, že se zdaleka nejedná o první podobný případ v Evropě, kdy systém brání spíše agresory než ty, kteří se jim postaví, jako v případě přepadené Dánky, již se pokusil na začátku letošního roku znásilnit imigrant, což nás nutí zamyslet se, jestli, a případně proč se zákon v současné době tolik snaží nepoškozovat práva zločinců všeho druhu, až přitom zapomíná na práva oběti, a zároveň jako by se přitom zapomínalo na zdravý rozum a elementární logiku.

Je skutečně nepřiměřené se bránit nožem, když vám do domu vtrhnout lidé v početní přesile, navíc ozbrojeni tak, že vám snadno mohou přivodit smrt? Soud zcela ignoroval i fakt, že člověk se nachází v šoku a bezprostředním ohrožení života, a jestli na něco oběť skutečně nemá čas v takto krizové situaci, tak to je zjišťování, jestli mají útočníci v úmyslu mu ublížit, nebo jej jenom vykrást, a už vůbec nemá čas zjišťovat, jaká zbraň bude adekvátní.

Dlužno dodat, že se helsinský deník nerozepisoval jak o zraněních přivozených pachateli či pachatelům, tak o jejich identitě. Není tak jasné, zda šlo o Finy, nebo cizince, což může vzhledem k současnému dění v Evropě napadnout leckoho. Vzhledem k tomu, že mezi trojicí útočníků byla i jedna žena, je pravděpodobnější, že šlo o obyčejné domácí zloděje, případně výtečníky z jiných koutů Evropy. Na druhou stranu, zatímco vlastník domu je v médiích důsledně označován jako finský muž, o pachatelích není znám žádný detail, což při současném kurzu politické korektnosti často dělávají evropská média právě v případě menšin. To ale stejně není podstatné.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNA ČÍSLA MĚSÍČNÍKU ŠIFRA V DIGITÁLNÍ VERZI, KTERÁ DOSUD VYŠLA A BUDOU VYCHÁZET V NÁSLEDUJÍCÍCH ŠESTI MĚSÍCÍCH, ZA POUHÝCH 260 KČ!

Ať už totiž přepadl nešťastného Fina kdokoli, to, že byl potrestán za to, že se nenechal zabít nebo si vyloupit dům, zatímco kriminálníkům musí platit odškodnění, zdá se více než jasné, že Evropa zjevně zcela ztratila poslední zbytky zdravého rozumu. Zatímco v muslimském světě by s takovými živly tak zatočily, že by příště už nekradli, protože by zřejmě neměli čím a takový Američan by je v sebeobraně mohl zastřelit, na Evropana si dnes může troufnout kdokoli.

Jan Petrák, časopis Šifra

https://www.rt.com/news/352236-jail-finland-court-robbery/