Kdo založil Sovětský svaz a zničil carské Rusko? Pokud byste řekli, že Vladimir Iljič Lenin, měli byste pravdu jen částečně. Správná odpověď by zněla, že SSSR založilo… Německo. Žádná konspirační teorie, nýbrž fakt. „Když vyhlásily USA válku Německu, potřeboval Berlín co nejdřív uzavřít mír na východě, aby mohl všechny síly vrhnout na francouzskou frontu. Německé ministerstvo zahraničí spolu s oddělením IIIb generálního štábu připravily odjezd a financování dvaatřiceti ruských revolucionářů v čele s Leninem z Curychu přes Německo a Skandinávii domů. Jejich železniční vagon dostal exteritorialitu a ochraňovali ho vojáci,“ píše v knize Velké špionážní operace časů studené války (1945–1965), která vyšla koncem loňského roku, známý český publicista a spisovatel Karel Pacner. „V devadesátých letech 20. století, po otevření ruských archivů, v nich našli historici potvrzení této akce. Je zajímavé, že Lenin nikdy přímo žádné peníze od Němců nepřijal, vždycky je přebíral některý z jeho spolupracovníků. Tím se jistil pro případ, že by ho někdo chtěl obvinit ze spojenectví s nepřáteli. Vznik bolševického státu přišel Němce na horentní sumy.“ Odhadem šlo o desítky milionů marek a tuny zlata. Kapitalista nebo bolševik, bez peněz na revoluční barikády nelez.

 

Milan Vidlák