Rakousko se rozhodlo vycházet vstříc muslimským žákům. Nikoli však tím, že jim přizpůsobí jídelníček v souladu s jejich preferencemi, ale tak, že odstraňuje z nabídky vepřové maso, které je po staletí součástí tradiční místní kuchyně. Po školce v Amstettenu se čerstvě k tomuto kroku rozhodla základní škola ve Vídni.

Ve Vídni, Salcburku, Innsbrucku, Štýrském Hradci a dalších větších městech tvoří děti původem z Turecka, Sýrie nebo Afghánistánu již nyní třetinu i více osazenstva. Místo aby se stravování uzpůsobilo tak, aby muslimové nemuseli jíst v islámu zapovězené vepřové a mohli si dát jiné jídlo, nemohou jíst rakouské děti to, co jejich rodiče, prarodiče a předkové jedli odjakživa.

Ačkoli si mnozí rodiče na tento přístup stěžují, není jim to nic platné. Úřady předstírají, že se jich to netýká. Radní pro sociální oblast v Amstettenu konstatoval, že sestavení jídelníčku je plně v kompetenci ředitele školky a úřady do celé záležitosti nemohou zasahovat. Místní školka pouze uvedla, že „školku navštěvují také žáci z jiných kultur, a je proto třeba se přizpůsobovat jejich náboženským i jiným zvyklostem“.

Deník ‚OÖ Nachrichten nedávno zveřejnil výsledky ankety v hornorakouských předškolních zařízeních. Z průzkumu vyplynulo, že vepřové v tichosti mizí ze školních a předškolních jídelen i na jiných místech. Například ve Welsu se vepřové ve všech městských školkách, která navštěvuje také 500 muslimských dětí, nepodává už od roku 2010. „V naší kuchyních je příliš málo místa na to, abychom mohli paralelně připravovat dvě jídla,“ uvedla a městská radní Margarete Josseck-Herdtová. „Město ale plánuje výstavbu nové, centrální kuchyně, po jejímž dokončení by se dětem začala zase vařit jídla i z vepřového masa. Z mého pohledu je to důležité, protože v tomto věku se u dětí vytvářejí chuťové návyky,“ uvedla radní.

Vepřové se ale nepodává i v několika dalších rakouských městech, například v Salcburku, kde městská rada také s ohledem na stravovací návyky muslimských dětí přijala takzvanou „řízkovou vyhlášku“. Školní a předškolní jídelny se podle ní musejí obejít bez vepřového. I tam vzbudila vyhláška kritiku. Podobných školek už existují v Rakousku desítky, včetně mnoha vídeňských. List OÖN proto vyjádřil obavu, že za čas tradiční řízky nebo špekové knedlíky z rakouských školek kvůli muslimům úplně zmizí.

Podobný případ jako v Amstettenu, který rovněž vzbudil velký ohlas, se ve stejnou dobu odehrál na základní škole v jedenadvacátém vídeňském obvodu Floridsdorf. Televize Oe24 se dostala k oficiálnímu dokumentu školy, kde rodičům píše, že ve školní jídelně se již nebude nabízet vepřové. Dokument předal televizi otec jednoho chlapce, který školu navštěvuje. „Já chci, aby můj syn mohl jíst třeba vepřový řízek. Nikomu samozřejmě nenutím, aby jej musel jíst taky. Nicméně my se ve vlastní zemi přece nemusíme přizpůsobovat ostatním,“ uvedl nejmenovaný muž. Jenže to se zřejmě spletl…

Škola své rozhodnutí považuje za správné a nevidí na něm nic špatného. „Jde o logistický problém s výdejem jídel v poměrně krátkém časovém horizontu. V neposlední řadě je ale mezi našimi žáky více než 60 % muslimů. Nicméně jsem připravena se opět setkat se zástupci rodičů a najít oboustranně přijatelné řešení,“ přislíbila na dotaz televize ředitelka ústavu Gabriele Gellnerová.

Už to, že je v rakouské škole víc než 60 % muslimů, je na pováženou a svědčí to o jasném trendu. Pokud rakouský tatínek říká, že by se ve vlastní zemi neměl přizpůsobovat on cizí kultuře, má samozřejmě pravdu. Jenže sociální inženýři, kteří stojí v čele Evropy či v zákulisí tahají za nitky, mají evidentně jiný plán – a sice zcela přetvořit podobu a kulturu Evropy. Zákaz vepřového a odstraňování křížů z obrázků kostelů může být pouze takovým malým „předkrmem“.

Vepřové kvapem mizí z jídelníčku školáků i v Německu, které stojí v čele celého stěhování národů. Kromě prudce rostoucího počtu muslimských žáků za odstraněním vepřového stojí prý i „stravovací trendy“. Již loni někteří poslanci z nejsevernější spolkové země Německa Šlesvicka-Holštýnska vyzvali státní správu, aby zajistila, že vepřové maso „zůstane součástí potravin nabízených ve veřejných jídelnách, stejně tak jako ve školách a školkách“. „Stále více a více jídelen, škol a školek odstraňuje ze svých nabídek vepřové maso, aby vyšlo vstříc náboženským zvykům,“ uvedl Daniel Günther, regionální lídr CDU z a člen sněmu Šlesvicka-Holštýnska. „Trváme na zdravé a vyvážené stravě. Součástí naší kultury je jedení vepřového masa,“ dodal. Politici se zřejmě inspirovali v Dánsku, kde tamní město Randers vyzvalo veřejné instituce, aby zajistily dostupnost vepřového masa. „Vegetariáni, vegani a muslimové jsou nejsvětější trojice – převezmou moc nad kantýnami ve Šlesvicku-Holštýnsku,“ rýpnul si i místopředseda SPD Ralf Stegner.

Vláda plán CDU ale odmítla. „Nevidím důvod, proč by do toho měl zasahovat stát,“ uvedl státní ministr zemědělství Robert Habeck. „Nesdílím myšlenku, podle které bychom měli zrušit ústavní práva ve prospěch povinnosti jíst kotlety nebo mleté maso,“ dodal. Ano, německá vláda přece žádný problém nemá a všechno má pod kontrolou.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Milan Vidlák, časopis Šifra