Tak tohle je jak z Hlavy XXII – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zase jednou překonala sama sebe. Tento „nezávislý“ orgán by měl teoreticky podporovat zájem veřejnosti na uskutečňování svobody projevu a práva na informace a dbát na dodržování zákona, rozvoj plurality vysílání a rozvoj domácí a evropské audiovizuální tvorby. Praxe je ale bohužel úplně jiná. Podle její činnosti to spíše vypadá, že jejím hlavním úkolem je přesný opak – hlídat, aby se diváci náhodou nedozvěděli něco, co nemají – a zájem veřejnosti na svobodě projevu a právo na necenzurované informace je to poslední, co Radě leží na srdci.

Jak si jinak vysvětlit její poslední počin, kdy zahájila s Českou televizí správní řízení a upozornila ji na porušení zákona kvůli reportáži o očkování v pořadu Nedej se. Rada televizi vytkla to, že v příspěvku dostali prostor prakticky pouze kritici současného systému očkování, uvedla ČTK.

Televize v pořadu mimo jiné uvedla, že některé vakcíny mohou způsobovat poruchy centrálního nervového systému a následně těžká onemocnění; poukázala při tom na podvod s falšováním dat uvnitř amerického Úřadu pro prevenci a kontrolu nemocí. Tamní vědci údajně řadu let tajili data prokazující zvýšené riziko autismu u chlapců očkovaných v raném věku jedním typem vakcíny.

A co se na tom Radě nelíbilo? Inu, ve správním řízení televizi vytkla, že „v reportáži dostatečně nezazněly názory odborníků z řad zastánců současného systému očkování“. Jenže právě to je jaksi u pořadu kritizujícího jednostranný pohled na očkování, jenž se chce podívat na problematiku z jiného úhlu, podstatou. „Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj, a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ uvedla RRTV, jak si představuje právo na svobodné informace. Jinými slovy – když celý rok masíruje televize diváky tím, že se mají očkovat, a ignoruje studie, fakta i názory, které zpochybňují bezpečnost očkování, je to v pořádku, ale jakmile jednou dá prostor pořadu, který má upozornit na to, že není všechno tak růžové, budeme televizi sankcionovat za to, že v pořadu nezaznělo to, co znělo po celý rok ve všech ostatních příspěvcích, které divákům zatajovaly informace, aby si mohli udělat názor sami.

Svoji roli zdá se nepochopila ani Česká televize. Reportáží se již zabývaly také Rada ČT a etický panel veřejnoprávní televize. Pořad podle členů panelu nepatřil k televizní produkci nutně vyžadující vyváženost, pokud ale vzbudil negativní pozornost nebo polemiku, má být podle panelu povinností ČT vyváženosti dosáhnout uvedením dalšího pořadu na dané téma.

Takže když uvede sto pořadů ve prospěch očkování a jeden, který jeho bezpečnost zpochybňuje, vyváženosti televize dosáhne tím, že uvede sto první pořad ve prospěch očkování, kde vysvětlí divákům, co si mají myslet, aby náhodou nevěřili tomu jednomu pořadu, který vyzněl jinak. Takhle nějak vypadá svoboda slova v praxi.

Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra