Steven Spielberg o totálním sledování občanů: to není sci-fi, ale realita

Slavný režisér natočil v roce 2002 skvělou sci-fi Minority Report o všemocné a vševidoucí totalitní vládě ve světě roku 2054. Tato děsivá skutečnost nás ale dostihla už teď, o 4O let dříve.

„Internet nás sleduje. Mohou vidět, jaké stránky navštěvujete. V budoucnosti nás bude sledovat televize a přizpůsobovat se tomu, co o nás ví. Vzrušující věcí je, že nás nechá cítit se jako součást média. Děsivou věcí je, že ztratíme právo na soukromí. Reklama se objeví ve vzduchu kolem nás a bude k nám mluvit,“ popisoval svou vizi skutečnosti režisér Steven Spielberg těsně předtím, než uvedl do kin úchvatný snímek Minority Report, ve kterém se spousta podobných a ještě mnohem propracovanějších technologií objevila.

Nyní se nacházíme 40 let od futuristického světa „sci-fi“ Minority Report, ve kterém je vláda vše-vidoucí, vše-vědoucí a vše-mocná, a odvážíte-li se vybočit z řady, policejní týmy SWAT se rychle postarají o to, aby dostaly populaci pod kontrolu.

Je ale možné, že jsme již dospěli do roku 2054? Bohužel, jak poukazuji ve své knize Bojiště Amerika: Válka proti americkým lidem, je to docela pravděpodobné. Svět kolem nás se začíná stále víc podobat dystopickému policejnímu státu, který načrtl sci-fi autor Philip K. Dick a ve kterém policie kombinuje rozsáhlý dozor, technologie předpovídající chování, sběr dat a prekognitivní technologii, aby odchytila potencionální zločince předtím, než napáchají škodu. Jinými slovy, cílem vlády je předcházet zločinům dříve, než se stanou, a trestat již pouhý úmysl: jde o precrime neboli jakýsi předzločin.

Pro Johna Andertona (jehož hraje Tom Cruise), šéfa oddělení předzločinu ve Washingtonu DC, se technologie, kterou používá pro svou prediktivní kontrolu, ukáže jako nedokonalá a omylná – identifikuje jej totiž jako dalšího potencionálního zločince. V důsledku toho Anderton shledá, že se nepokouší pouze dokázat svoji nevinu, ale je nucen podniknout drastická opatření, aby se vyhnul zadržení v dozorovém státě, který používá biometrické údaje a sofistikovanou počítačovou síť ke sledování vlastních občanů.

Ačkoli zdánlivě čerpá ze science fiction, technologie pokročila od premiéry Minority Report v roce 2002 tak rychle, že to, co se kdysi zdálo futuristické, se přesunulo do oblasti reality. Ač se to může zdát neuvěřitelné, různé rodící se technologie používané a sdílené vládou a korporacemi – rozpoznání tváře, skeny duhovky, obsáhlé databáze, software na předpovídání chování a tak dále – jsou zahrnuty do komplexní, propletené kybernetické sítě cílené na sledování našich pohybů, předpovídání našich myšlenek a kontrolování našeho chování, přesně tak, jak říkal Steven Spielberg.

Zde je několik znepokojivých příkladů a srovnání z filmového a skutečného světa:

 

New York proti zločinu

FIKCE:Minority Report policie používá holografické datové obrazovky, bezpečnostní kamery pokrývající město, dimenzionální mapy a databázové zdroje, aby monitorovala pohyby jeho občanů.

REALITA: Microsoft, v partnerství s New York City, vyvinul systém bojující se zločinem, který „umožní policii rychle porovnávat a vizualizovat obrovská množství dat z kamer, čteček poznávacích značek, telefonátů na 911, policejních databází a jiných zdrojů. Ten potom zobrazí informaci ve skutečném čase, jak vizuálně tak chronologicky, umožňujíc výzkumníkům centralizovat informace o zločinech tak, jak se stávají nebo jsou hlášeny“.

 

Duhovkové scannery

FIKCE: Bez ohledu na to, kam lidé v Minority Report jdou, předchází je jejich biometrické údaje, umožňující korporacím napíchnout jejich profil v databázích úřadů a zacílit je pro reklamu založenou na jejich skutečných vlastnostech. Tento proces je tak dokonale vyladěný, že zachází od pohlaví přes životní styl až k odhalení nálady, takže zatímco Anderton prchá stanicí podzemní dráhy a potom nákupním centrem, obchody a billboardy jej oslovují reklamami uzpůsobenými pro jeho zájmy a nálady. Nakonec, ve snaze přechytračit identifikační scannery, se Anderton uchýlí k operaci a nechá si vyměnit oči.

 

 

REALITA: Google pracuje na reklamě založené na kontextu, která bude používat environmentální senzory ve vašem mobilním telefonu, laptopu atd., aby poskytla „cílené reklamy uzpůsobené tak, aby se shodovaly s tím, co vidíte a slyšíte v reálném světě“. Avšak dávno předtím, než se Google zaměřil na kontextovou reklamu, začaly být používány přístroje na rozpoznání obličeje a duhovky, aby zdánlivě detekovaly zločince, zefektivňovaly procesy bezpečnostních prohlídek a usnadňovaly aktivity všedního dne. Například když se Spojené státy připravovaly k zavedení této technologie v USA, americká biometrická firma Global Rainmakers Inc. (GRI) proměnila město Leon v Mexiku ve virtuální policejní stát instalováním duhovkových scannerů po městě, které mohou skenovat 30 – 50 lidí za minutu.

Policejní oddělení v zemi začalo používat Mobilní rozpoznávač pachatelů a informační systém, neboli MORIS, a fyzické doplňky iPhonu, které umožňují policejním důstojníkům obcházejícím  ulice skenovat duhovky a obličeje podezřelých zločinců a porovnávat je s vládními databázemi. Skutečně, v roce 2014 FBI zahájila celostátní databázi duhovkových scanů pro použití donucovacími orgány, pokud budou chtít vypátrat zločince.

Korporace také začínají zakomponovávat technologii sledování očí do svých tabletů, smartphonů a computerů. Toto umožní společnostem sledovat, jaká slova a fráze má uživatel sklon číst znovu, zastavovat se na nich či se jim vyhýbat, což může poskytnout vhled do toho, co si myslí. To umožní inzerentům rozšířit informace, které shromáždí ze sledování uživatelských kliků, hledání a on-line nákupů a expandovat do oblasti pokusů uhodnout, co si uživatel myslí, na základě jeho očních pohybů a podle toho umisťovat reklamy. Tyto informace se budou tak, jak jsou sdíleny mezi korporátní elitou a policií, hodit taktéž policejním agenturám, z nichž některé pracují na vyvíjení prediktivní analýzy „rychlosti blikání, rozšíření zornice a klamu“.

V ideálních podmínkách je software na rozpoznávání obličeje přesný z 99,7 procent. Jsme tedy jen krůček od billboardů schopných identifikovat kolemjdoucí; IBM již pracuje na vytváření reklam skutečného světa, které reagují na podkladě RFID čipů vestavěných v licencích a kreditních kartách.

 

Preventivní vinna

FIKCE: V Minority Report PreCrime oddělení Johna Andertona používá psychicky mutované lidi, aby určila, kdy se stane další zločin.

REALITA: Ačkoli vládní snahy o prediktivní kontrolu neposilují psychičtí mutanti, konečný výsledek zůstává stejný: svět, v němž je předcházeno zločinům pomocí používání sofistikovaného sběru dat, dozoru, komunitní kontroly a předzločinu. Policie v hlavních amerických městech například prováděla zkušební provoz nástroje, který jim umožní identifikovat osoby – nebo skupinu osob – u nichž je největší pravděpodobnost, že spáchají zločin v dané komunitě. Těmto osobám je potom oznámeno, že jejich pohyby a aktivity budou zblízka monitorovány a jakákoli kriminální aktivita (jejich či osob s nimi spojených) bude mít za následek tvrdé postihy. Jinými slovy, jste vinni dříve, než je vám dána šance prokázat, že jste nevinní.

Oddělení vnitřní bezpečnosti také pracuje na svojí Technologii budoucnosti prověřování vlastností neboli FAST, která bude využívat mnoho osobních faktorů, jako je „etnicita, pohlaví, dýchání nebo srdeční tep,  aby ,odhalila náznaky napovídající o špatném záměru´“.

 

LED zneschopňovač, po kterém budete zvracet

FIKCE:Minority Report vládní agenti používají „přístroje vyvolávající nevolnost“, aby zneškodnili podezřelé ze zločinu používáním méně smrtelných metod.

REALITA: Od doby, kdy se Minority Report dostal do kin, byly vyvinuty rozmanité méně smrtelné zbraně. V roce 2007 Oddělení vnitřní bezpečnosti udělilo kontrakt Inteligentním optickým systémům Inc., na „LED zneschopňovač“, přístroj podobný baterce, který vydává oslňující pole pulsujících světel, zneschopňujících svůj cíl způsobením nevolnosti a zvracení. Raytheon vytvořil „Přístroj zamezující útoku“, což je v podstatě tepelný paprsek, jenž způsobuje nesnesitelný pálivý pocit na kůži své oběti. Akustický přístroj s dlouhým dosahem, který vydává bolestivé zvuky, aby rozptýlil davy, byl viděn na londýnské olympiádě a na protestech G20 v Pittsburghu.

 

Čtení myšlenek

FIKCE: Hacker zachytí vize ze „čtečky myšlenek“ Agátiny mysli a přehraje je Johnu Andertonovi.

REALITA: Ačkoli stále v plenkách, technologie, která zkoumá, jak překládat lidské myšlenky do počítačových činností,  se pozvolna stává realitou. Jack Gallant, neurovědec na UC Berkeley, a jeho výzkumný tým vytvořili primitivní software, schopné přeložit myšlenky diváků do rekonstruovaných vizuálních obrazů. Společnost s názvem Emotiv vyvíjí technologii, která bude schopná číst myšlenky uživatelů a používat je jako vstupy pro obsluhu strojů, jako je rozpoznávač hlasu, ale s mozkovými signály. Jsou vyráběny podobné přístroje, aby překládaly myšlenky do mluvení.

 

Brouci špioni

FIKCE:Minority Report se miniaturní pavoučí roboti řízení čidly seběhnou na Johna Andertona, oskenují jeho biometrická data a vloží je do centrální vládní databáze.

 

Dron ve tvaru vážky? Žádný problém. Americká vláda se dokonce chystá v boji proti občanům použít i opravdový „špehovací“ hmyz. Foto YouTube

 

REALITA: Vláda USA pracuje na přetvoření hmyzu v živé UAV neboli „cybugs“. Rozšiřováním přirozených schopností hmyzu (např. čichové vlastnosti včel jsou používány pro detekci bomb atd.) vládní agenti doufají, že budou používat tyto špiónské brouky k tomu, aby podloudně shromažďovaly obrovská množství informací. Výzkumníci nakonec doufají v to, že vybaví brouky malinkými batohy s kompletní výbavou různých detekčních přístrojů, mikrofonů a kamer. Tyto přístroje by mohly být poháněny energií produkovanou pohyby křídel brouků nebo teplem, které vydávají během letu. Již byla nahlášena spatření robotických dronů ve tvaru vážky, které monitorovaly ze vzduchu protesty ve Washingtonu DC, a to v roce 2007.

 

Auta bez řidiče

FIKCE:Minority Report Anderton uniká svým pronásledovatelům v autě, jehož pohyby jsou sledovány policií pomocí palubních computerů. Všude kolem něj sviští vozidla bez řidičů, dopravující lidi do jejich destinací na základě jednoduchých hlasových příkazů.

REALITA: Kongres nyní vyžaduje, aby všechna nová auta byla vybavena nahrávači událostí, které mohou nahrávat a vysílat údaje z palubních computerů. Podobně pojišťovací společnosti nabízejí slevy řidičům, kteří souhlasí, že si nechají nainstalovat sledovací štěnice. Google také vytvořil auta, která se řídí sama a která již překonala 300 000 mil silničního testování. Očekává se, že samořídící auta by mohla být na amerických silnicích během 20 let, ne-li dříve.

Toto je pouze několik málo technologických přístrojů, které jsou nyní v rukou těch, kdo kontrolují korporátní policejní stát. V podstatě fikce se stala skutečností – ačkoli poněkud děsivou.

nwoo.org

Autor: John W. Whitehead

Zdroj