Německé děti jsou stále častěji konfrontovány znepokojivou sexuální výchovou. Stále víc spolkových zemí v Německu zavádí do škol tzv. „sexuální výchovu rozmanitosti“. Pod neškodně znějícím názvem se skrývá koncept, kdy jsou dokonce i malé děti podrobně seznamovány s nejrůznějšími sexuálními praktikami. Je za tím schovaná velmi nebezpečná ideologie.

V Německu se nezletilé děti ve škole učí číst, psát, počítat, plus další dovednosti pro život. Co ještě dalšího stojí v učebních osnovách? Například chuť spermatu nebo zacházení s vibrátorem. Někdy dvanáctileté děti musejí před shromážděnou třídou dokonce napodobit orgasmus.

[sociallocker id=“94522″]

Tento koncept se nazývá „sexuální výchova rozmanitosti“. Hry na různé role, workshopy a lekce mají dětem přinést docela nový pohled na sexualitu. Nedávno byla vypracována závazná koncepce vzdělání. Kdo se prokouše vědeckým materiálem, který má téměř 400 stran, narazí na velmi zneklidňující pasáže. Píše se v něm např. o vzdělávacím opatření pro malé děti, kdy se mají „smyslně dotýkat samy sebe“. Jinde tomu prostě říkají zneužívání.

Angažovaní rodiče odmítají předčasnou sexualizaci svých dětí a obsah vyučování považují za „nestoudný a zraňující osobnost“. Žádají, aby se zastavila „aktivní indoktrinace, například zpochybňováním přirozeného obrazu pohlaví a rodiny“.

Součástí „sexuální výchovy rozmanitosti“ je dokonce vyložená nenávist vůči klasické rodině, kterou podporuje genderová mainstreamová ideologie. Zdá se, že prvořadou povinností učitelů je své svěřence odradit od typické konstelace matka-otec-dítě. Děti by se tak od první obrázkové knihy až do maturity měly ve škole zcela „denormalizovat“.

Podle genderové ideologie se zpochybňuje přirozené pohlaví člověka. To, co se zdá zdravému rozumu absurdní, je v myšlenkovém světě genderistů nepodstatné. Jsou přesvědčeni, že muži a ženy jsou jen společenským konstruktem. Kromě toho existuje bezpočet dalších pohlaví, jako je třeba transsexuál, transmaskulin, transfeminin nebo cross-gender.

Děti, těšíte se na dnešní hodinu sexuální výchovy k rozmanitosti? Foto muettermagazin.com
Děti, těšíte se na dnešní hodinu sexuální výchovy k rozmanitosti? Foto muettermagazin.com

Ve vyučování se podle kritiků jedná o dosažení „vědomého zmatku a marginalizaci“. To si myslí třeba Uwe Sielert, profesor sexuální výchovy na univerzitě v Kielu a jeden z mentorů protestního hnutí. Tvrdí také, že mladí lidé, kteří by měli být do dospělosti vpuštěni plni sebevědomí a schopni vyrovnat se s životem, jsou znejišťováni tak, že nakonec sami nevědí ani to, jakou mají orientaci.

Následky takového vzdělávacího klamu jsou zcela neznámé. Třeba profesor Jakob Pastötter hovoří o experimentu s otevřeným koncem. Tento prezident prestižní Německé společnosti pro sociálněvědecký sexuální výzkum (DGfS) poukazuje na to, že neexistuje jediná studie o tom, čím děti musejí projít a jak je to ovlivňuje.

Zdánlivým cílem „sexuální výchovy rozmanitosti“ je podpořit přijetí sexuální jinakosti. Dětem se má ukázat, že homosexuální životní styl je přirozený a má stejné postavení jako manželství. Ale je to opravdu nutné a rozumné?

Vypadá to, že klasická rodina je v současné stále víc v ohrožení. Soudržnost je stále křehčí a každé třetí manželství končí rozvodem. Manželský slib „na celý život“ vydrží v průměru 14,7 roku. Potomci se plánují jen zřídka. Současná míra porodnosti je v Německu 1,41 dítěte na jednu ženu a ve Francii to jsou 2 děti na ženu.


V Německu je téma sexuální rozmanitosti vysoce aktuální. Ne každému se to líbí…

Papež František klasickou rodinu označil jako „motor světa a historie“. V ní člověk rozvíjí svojí osobnost, učí se milovat, komunikovat a mít úctu k druhým. Kde je v učebních osnovách tento „motor světa“, ze kterého se stane interdisciplinární výuka?

A jak je to například v České republice? Uveďme si pro představu jeden takový malý příklad. Tak třeba českou nestátní a neziskovou organizaci Gender Studies o.p.s., která má na starost vznešené úkoly, jako je rovnost mezi muži a ženami, odstranění genderových stereotypů ve výchově a vzdělávání, odstraňování genderových stereotypů v rodině, svobodné rozhodování o vlastním těle a mnoho dalších, podporují i různé organizace a fondy, jejichž záměry nejen v tomto ohledu mohou být i notně pochybné. Zde jsou některé z nich: Open Society Fund Praha a Norské fondy, velvyslanectví Spojených států amerických, Nadace Heinricha Bölla, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fordova nadace, Evropská unie, Česká televize a mnoho dalších.

Je to náhoda?

[/sociallocker]

Podpořte šíření svobodných informací tím, že si zakoupíte předplatné jedinečného tištěného měsíčníku Šifra. Klikněte zde.

Pořídit si můžete i digitální verzi, kterou lze pohodlně číst na mobilu, počítači či tabletu. Za skvělou cenu dostanete půlroční nebo roční přístup ke všem časopisům najednou.

Překlad: Jan Běhůnek

Zdroj: http://www.pravda-tv.com/2016/09/sexualpaedagogik-der-vielfalt-das-bordell-auf-dem-lehrplan/