Příběh připomínající kdejaký postapokalyptický film se nedávno vynořil z Japonska, kde je jaderná havárie ještě stále nevyřešeným problémem značných rozměrů. Lidské komunity, přebývající v okolí Fukušimy, čelí kurióznímu problému – obtěžuje je horda rychle se množících prasat, vystavených radiaci nedaleké elektrárny.

Je to již téměř 5 let – v květnu 2011 následkem zemětřesení zničilo tsunami tři jaderné reaktory Fukušimské elektrárny. Od té doby se dostaly do ovzduší i vody tuny radioaktivního odpadu. Dlouhodobý dopad této skutečnosti si můžeme zřejmě jen domýšlet.

Jedno z vodítek, co se tak asi může stát v budoucnu, představuje současná situace s divokými prasaty. V posledních letech se jejich počet radikální zvýšil, a to hne o 330 %, alespoň dle deníku Daily Mail. S radiací se prasata dostala do styku prostřednictvím pojídání ozářených plodin, kořínků a malých zvířat. Po rapidním rozmnožení se nově vzniklá horda jala ničit farmy i širé okolí.

Populace původních 3000 vzrostla na 13 000 a zvířatům logicky nestačilo území, jež původně obývala. Okolní města se pokoušejí problém řešit lovem, ale společně s tímto řešením vznikla řada dalších problémů – například co dělat s mrtvými těly. K snědku kvůli radiaci rozhodně nejsou. Testování radioaktivitu prokázalo – naměřena byla 300krát větší, než je dovoleno k lidské konzumaci. Jedná se přesněji o stopy cesia 137, které vystavuje tkáně gamma záření, a tedy zvýšenému riziku vývoje rakoviny.

Ozáření čuníci prozatím stihli způsobit škody vyčíslené na milion dolarů, a to zejména v zemědělství.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroj: http://www.fukushimawatch.com/2016-04-19-radioactive-wild-boars-multiplying-like-crazy-in-the-abandoned-zones-around-fukushima.html