Možná nevěříte tomu, že v sobě máte něco, čemu se říká sebeklam. I to může být součást sebeklamu. Že jste vůbec netušili, že něco takového ve vašem životě existuje? Věřte tomu, že to tak má skoro každý, dokud si tyto základní principy fungování ve svém životě neuvědomí nebo jej na tato fakta někdo neupozorní.

Tak schválně, zkuste si udělat seznam věcí, které jste nesnášeli na svém otci a matce. Potom sepište vše, co vám v životě vadilo, co jste nemohli vystát ve všech svých vztazích. Nakonec oba tyhle seznamy (vztahující se k vašim partnerům i k vašim rodičům) porovnejte. Zaměřte se na podobnosti a uvidíte, že objevíte jakýsi vzorec. Všimnete si, že vám na partnerech a kamarádech (kamarádkách) vadí ty samé věci, co jste nesnášeli na rodičích. Na základě vztahu, který jste měli s nimi, si totiž budujete očekávání ohledně všech svých dalších vztahů.

Zjistíte, že automaticky „zrcadlíte“ vztah k rodiči, který pro vás byl po stránce lásky nejméně uspokojivý. Pokud máte pocit, že vám rodič nedal lásku, kterou jste potřebovali, potom se ten vztah budete snažit stále dokolečka „převtělovat“, protože váš mozek má sebeuzdravovací schopnost. Bude se pokoušet dostat určitý druh lásky, o níž se domnívá, že ji potřebuje od typu člověka, o němž si myslí, že by mu ji poskytnout měl.

Takže například pokud mi táta nebo máma nedávali dostatek lásky, potom si budu hledat muže či ženu, o kterých se domnívám, že mi ji poskytnou. Protože jedině tak si vztah s otcem nebo matkou vyřeším. Takhle alespoň přemýšlí náš mozek. Je to ale celé naopak. Dokud si sami v sobě nevyřešíme vztahy se svými rodiči a neodpustíme jim a celý problém nepochopíme, vše se nám bude do života neustále vracet znovu a znovu.

Proč to dělám?

Dám vám jeden příklad. Mnoho žen, ale i mužů zažilo ve svém životě nějaké trauma spojené s násilím, kterým si v dětství či dospívání prošli. I mnozí z vás to poznali na vlastní kůži. Pokud projdete něčím tak traumatickým, podepíše se to i na podvědomém vnímání – a vy si tak najednou začnete zrcadlit svého tyrana.

Forma lásky, které se dotyčným lidem nedostávalo, bylo to, čemu by dítě řeklo „ochrana“. Ženy měly například pocit, že jsou na ně muži hrubí, protože si to prostě zaslouží, a částečně se je snaží vychovat, aby byly hodné a poslušné. Podřizují se tak autoritě, tlaku a rozkazům.

V životě jste takové muže mohli vidět na veřejnosti jako milé a pozorné tvory, kteří se snad neumí ani rozčílit. Za zavřenými dveřmi se z nich ale doma stávají tyrani a hovada, kterým nesmí nikdo odporovat! V některých případech dokážou muži své ženské pokolení v rodině natolik ponižovat, že je nepustí například ani do kuchyně, neboť tam žena podle nich prostě nepatří.

Pokud máte pocit, že vám rodič nedal lásku, kterou jste potřebovali, potom se ten vztah budete snažit stále dokolečka „převtělovat“.

Jiní muži si svoji nadřazenost snaží vynutit neustálým zvyšováním hlasu a křikem. V horších případech se žena nezmůže ani na sebemenší odpor, jinak by hned dostala nakládačku. Jak se to pak může projevit ve vztazích?

Ženy si vybírají muže, kteří jsou extrémně drsní a agresivní, neboť žijí v iluzi, že budou nejlépe ochráněny. Potom se vytvářejí situace, které se tváří, jako že je dotyčná v nebezpečí a potřebuje zachránit.

Protože podvědomě se snaží najít někoho, jako je jejich tyran, a přimět je k tomu, aby je ochránil. A díky tomu má potom pocit, že je tento tyran vysvobodil, což je něco, co ženy jako malé holčičky vždy chtěly. Proto pak nemohou hledat vinu jinde. Každý má na tom svůj podíl viny. Jde ale o to, zda se člověk dokáže sám podívat do svého zrcadla a odpovědět si sám sobě: Proč dělám to, co dělám? Proč se chovám tak, jak se chovám? Co mi to přináší?

A až na to sami přijdete, zaměřte se na rozkrývání svých milostných zrcadlení a znovu se ptejte sami sebe: Co přesně se od tohohle člověka snažím získat? Co si těmito vztahy chci dokázat? Čím může naplnit a obohatit můj život? Stojím o flirt, nebo o trvalý a hodnotný vztah? A tak dále a tak dále.

A potom si všechny tyto potřeby naplňte sami, abyste už k jejich uspokojení nepotřebovali nikoho jiného. Tím, že si budete svých milostných zrcadlení vědomi, si je pomůžete rozmělnit a postupně zjistíte, že jste přestali přitahovat stále stejné partnery. A až se na tyto podmínečné a neustále se opakující situace, které jsou pořád ve vašem kruhu bezpečné zóny, zaměříte, zjistíte, že jakmile uděláte vědomé rozhodnutí ke změně sebe sama uvnitř sebe a přestanete používat stále staré, naučené a nefunkční vzorce, přijde veliká změna.

Pak teprve do vašeho života může vstoupit spirituálně, citově i fyzicky spřízněný člověk, který vám porozumí, aniž by vám to musel sdělovat. Vše, co na začátku vypadalo jako nutné zlo a pocit „potřebuji“, se najednou změní na pocit „cítím, rozumím, vnímám, dávám a přijímám“. A čím více dávám, tím více přijímám. To je celé.

Pokud tedy opravdu chcete a toužíte po pozitivní změně, musíte vědomě změnit nejprve sebe a okolí se vám postupně přizpůsobí, neboť už budete někdo jiný, lepší, vnímavější, citlivější, pozornější, chápavější… Prostě nový člověk s hlubokým poznáním sebe sama.
Dalším úkolem pro správné naplnění vašich snů a přání pro volbu toho správného partnera je namalovat si kulaté sluníčko. Do kruhu si napište: MOJE ŽIVOTNÍ PARTNERKA (MŮJ ŽIVOTNÍ PARTNER) a po obvodu namalujte tolik paprsků, kolik si představujete hodnot pro splnění ideálních podmínek svých představ. Paprsky si pak jednotlivě popište například takto: spirituální, duchovní, krásný, inteligentní, věrný, romantický, vášnivý, důvěřivý, s láskou v srdci, s podobnými zájmy, mentálně silný…

Jde hlavně o to, abyste své vize měli stále na očích, protože se nadarmo neříká „sejde z očí, sejde z mysli“. Pak ovšem přestaňte hledat kohokoliv, kdo by vaší vizi alespoň trošku odpovídal. Dál dělejte, co jste dělali doposud, nevyhýbejte se společnosti ani známým, protože nic na světě se neděje jen tak náhodou. Vše v našem životě má svoji příčinu i následek. Stejně jako vše v našem životě má dvě strany – jednu zjevnou a jednou skrytou.

A protože vše funguje na bázi vesmírných a přírodních zákonů, začnete si postupně všímat ve svém životě určitých „náhod“, kterým jste předtím nikdy nevěnovali pozornost. A dřív či později vás okolnosti sami dají dohromady, a to právě v době, kdy už jste začali pomalu ztrácet naději a přestávali pomalu a jistě věřit. Pak se objeví ta správná bytost, kterou jste si vysnili a jejíž hodnoty pro naplnění jste měli každý den na očích. Tím jste vizualizace převedli do skutečných představ, a dokázali tak přilákat do svého života toho, koho jste skutečně chtěli.

LÍBÍ SE VÁM WEB ŠIFRY? SEZNAMTE SE I S JEDINEČNÝM MĚSÍČNÍKEM ŠIFRA A PŘEČTĚTE SI CELÉ ČÍSLO NA UKÁZKU ZDARMA.

Ale pozor! Nesmíte si vizualizovat konkrétní osobu, po které třeba toužíte, a ona o vás nestojí z nějakých důvodů, které má zakořeněné ve své hlavě. Nemůžete myslet například na ženu nebo muže, který se s vámi právě rozešel, chce se rozvést apod. Tím byste proces zhmotňování jen prodlužovali, neboť vesmír má přesná kritéria. Dokáže vám dosadit do vašich přání přesně tu osobu, se kterou můžete souznít, splynout, a to jak duševně, tak i fyzicky.

Pokud se ovšem nedokážete ve svých myšlenkách oprostit od nepovedeného vztahu, budete to mít velmi těžké, než to vědomě přijmete a půjdete dál. Pokud vám má být tato osoba osudnou, tak bude, pokud k vám opravdu patří. Pokud ne, musíte se s tím smířit a být vděčný za ten dar, že jste měli možnost takového člověka do svého života přijmout. A i když budete mít možná i zlomené srdce a budete smutní, přijměte fakt, že to pro vás bylo to nejlepší řešení v dané chvíli, které se mohlo stát.

V našem myšlení totiž vůbec nejde soustředit se na to, co nechceme, ale hlavně, právě a jen na to, co chceme, po čem toužíme a máme to ve své hlavě již zakotvené jako skutečnost, která existuje daleko před tím, než se skutečně fyzicky naplní. Proto je tak důležité v první řadě správně myslet, neboť vše řídí náš mozek, jako přesně naprogramovaný systém na základě údajů, které tam sami zadáváme svými myšlenkami.

Pokud se nebudete cítit vnitřně v pohodě, spokojení se svým životem a šťastní, veškerá negativní energie z vás bude neustále vyzařovat. Je potřeba jen změnit svoje postoje a myšlení. Pokud ale budete čekat na svého pana Božského či slečnu Božskou, a oni nepřijdou, pak vězte, že máte ještě zřejmě někde rezervy. Anebo se na to podívejte z druhé strany: Jsem takový i já?

Radovan Ondráček, spolupracovník Šifry, kouč a autor projektu Jak na děti