Evropská komise zveřejnila plán na využití evropské infrastruktury pro vojenské účely. Evropská komise připravuje plány na „zlepšení mobility vojenských sil v Evropě“. Cílem do roku 2025 je komplexní vojenská unie, aby bylo možné rychle přesunout vojáky a vojenský materiál. Ve středu to v Bruselu sdělila komisařka pro dopravu Violeta Bulcová při předložení příslušného akčního plánu. Tento akční plán spadá do kontextu rostoucího napětí s Ruskem. Jedná se o stejný princip jako v případě přepravy zboží a osob. Podle plánů Evropské komise by se měly tanky, vojenské jednotky a munice přesunovat po Evropě snadněji a rychleji.

EU tak reaguje na přání amerických generálů, kteří již dlouho vyžadují schengenský vojenský prostor. Navrhovaná opatření mají za cíl eliminovat četné byrokratické překážky, které brání přeshraničním vojenským přesunům, zejména pokud jde o přepravu výbušnin a jiných nebezpečných látek. K tomuto účelu se má upravit silniční a železniční infrastruktura.Prvním krokem je přezkoušet tunely, silnice a mosty, aby se zjistilo, zda vydrží těžkou vojenskou techniku. V případě potřeby by EU mohla poskytnout finanční podporu.

Vedoucí představitelé NATO uvedli, že změny navržené Komisí jsou potřebné k tomu, aby na potencionální ruskou hrozbu působily odstrašujícím způsobem. Rychlému pohybu vojsk nyní brání hraniční kontroly a nedostatečná infrastruktura.

Elisabeth Brawová z Atlantické rady pro AFP uvedla, že pobaltské státy již vytvořily svojí vlastní bezhraniční zónu pro vojenské účely. V ostatních zemích EU však panuje změť regulací. Některé státy mají velmi striktní, jiné zase velmi volné předpisy pro transport vojenských vozidel a munice, řekl Braw.

Ve středu bylo zveřejněné, že Polsko a USA podepsaly smlouvu na nákup amerických protileteckých raket ve výši 3,8 miliardy eur. V uplynulém roce NATO postavilo další jednotky v dřívější sféře vlivu bývalého Sovětského svazu. Rusko tento vývoj vidí jako hrozbu.

Plán Komise usiluje o zintenzivnění obranné spolupráce. V prosinci zahájily členské státy tzv. Stálou strukturovanou spolupráci (anglická zkratka: Pesco). Jejím cílem je v EU prosazovat cestu k tzv. „obranné unii“. Podílejí se na ní všechny země EU kromě Malty, Dánska a Velké Británie.

Komise si ve zprávě této iniciativy stěžovala, že maximální výška podchodů a maximální nosnosti mostů „není dostačující pro velmi velkou nebo těžkou vojenskou techniku“. „Do konce roku 2018 budeme zkoumat, co je třeba udělat, aby se současná dopravní infrastruktura v Evropě přizpůsobila vojenským požadavkům.“

Komise rovněž vyzvala všechny členské státy, aby při navrhování nové infrastruktury zohledňovaly potřeby armády a budovaly ji odpovídajícím způsobem.

Možná že si pozornější čtenáři všimli, s jakým úsilím a rychlostí se najednou po celé České republice opravují mosty a zastaralé železniční tratě. Na některých místech se dává rozvod elektrické energie do země namísto klasických sloupů. Velká pozornost se věnuje opravě dálnice D1, která míří na východ (ale tankodrom připomíná už třicet let). Ale třeba ji někdo opravuje opravdu kvůli občanům, aby se jim lépe cestovalo…

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, časopis Šifra

Zdroj: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/03/29/eu-will-strassen-und-bruecken-fuer-panzer-befahrbar-machen/