V současné době se římskokatolická církev stala synonymem pro pohlavní zneužívání dětí. Za toto tvrzení nikomu nedlužíme omluvu. Je to pravda.

Případy sexuálního zneužívání dětí a následné zakrývání během 20. a 21. století katolickými knězi, jeptiškami a členy římskokatolické církve vedly k četným obviněním, vyšetřováním, procesům a odsouzením. Zneužívaní jsou chlapci a dívky, některé děti nejsou dokonce starší 3 let, většina dětí je ve věku mezi 11 a 14 roky. Je naprosto nepředstavitelné, že tito takzvaní boží muži a ženy takovým způsobem a v takovém měřítku sexuálně zneužili nevinné děti.

Zneužívání je celosvětový problém církve. O počtu dětí neexistují žádné přesné statistické údaje. Víme ale, že od roku 2001 do roku 2010 Svatý stolec, který slouží jako ústřední orgán katolické církve, zkoumal obvinění ze sexuálního zneužívání, které se týkalo asi 3000 kněží v průběhu posledních 50 let. Případy po celém světě odrážejí systém dlouhodobého zneužívání a systematického zakrývání zpráv o těchto činech ze strany církevní hierarchie.

Diecézní úředníci a vědci dobře informovaní o římskokatolické církvi odhalili, že se o sexuálním zneužívání v církvi obecně nediskutuje, a proto je obtížné věc vyhodnotit.

V roce 2014 Vatikán uvedl, že za posledních 10 let bylo předloženo 3420 věrohodných obvinění kněží, kteří spáchali sexuální delikty. Následně z úřadu bylo propuštěno 824 kněží.

Nechte naše děti. Foto Wikimedia

Nové vyšetřování v Austrálii odhalilo destruktivní praxi katolických kněží a jeptišek. Podle zprávy má katolická církev vyplatit 213 milionů amerických dolarů obětem sexuálního zneužívání, které kněží v Austrálii páchali po celá desetiletí.

V roce 2002 vedlo vyšetřování novin The Boston Globe ve Spojených státech k celosvětové medializaci kolem sexuálního zneužívání dětí v římskokatolické církvi. Do roku 2010 se informace zaměřovaly zejména na zneužívání v Evropě.

Také Austrálie v roce 2012 oznámila svůj záměr prošetřit sexuální zneužívání ze strany církve. V roce 2013 začala australská Královská komise provádět slyšení dětí, zejména chlapců. V polovině února 2017 zveřejnila komise zprávu, která odhalila následující:

„Úřady katolické církve mají celkem zaplatit odškodění ve výši 276,1 milionu australských dolarů (213 milionu amerických dolarů). Je to reakce na požadavky sexuálně zneužívaných dětí, které se odehrávalo mezi 1. lednem 1980 až do 28. února 2015. Jedná se o finanční vyrovnání, náklady na léčbu a stíhání, jakož i jiné další náklady.“

Z 4445 případů, které byly od ledna 1980 do února 2015 předloženy církvi, se podle zprávy podařilo identifikovat 1880 údajných pachatelů. Z nich 597 jsou „Křesťanští bratři“ (32 %), 572 kněží (30 %), 543 laici (29 %) a 96 řeholnice (5 %). Podle zprávy bylo 90 % pachatelů mužů, zatímco zneužíváni byli většinou chlapci.

Podle údajů komise oběti sexuálního zneužívání obdržely 91 000 australských dolarů jako náhradu škody. Komise ve své zprávě rovněž uvedla, že laický řád „Křesťanských bratří“ na jednání připustil, že celková suma je 48,5 milionů dolarů.

Celkem jde o 763 jednotlivých plateb v průměrné výši 64 000 dolarů na jednotlivý případ. Křesťanští bratři jsou celosvětovým náboženským společenstvím uvnitř katolické církve.

Kromě toho komise uvedla, že jezuité měli nejvyšší průměrnou celkovou platbu ve výši asi 257 000 amerických dolarů za případ (od orgánů katolické církve, které měly alespoň 10 jednotlivých plateb). Jezuité jsou náboženský mužský řád v římskokatolické církvi.

Foto archiv

Kritici, včetně těch v rámci katolické církve, kteří chtějí spravedlnost pro oběti, si uvědomili, že systém plateb je nespravedlivý. Předseda Rady církví pro pravdu, spravedlnost a odškodnění Francis Sullivan lokálním médiím na rovinu přiznal, že ne všechny oběti měly stejnou příležitost obdržet finanční náhradu.

„I když církev zaplatila 270 milionů dolarů, k čemuž potřebovala celkem dlouhou dobu, není pochyb o tom, že systém vyplácení náhrad je nejlepší provádět nezávisle na církvi prostřednictvím národního programu reparací. Některé církevní sbory platily mnohem více než ostatní. Mnohem více než ostatní zase zaplatily některé diecéze. Stále to není férový systém,“ dodal.

„Obrázek ukazuje velkou nespravedlnost a nerovnost mezi přeživšími v Austrálii, v závislosti na tom, kde uplatnily své požadavky,“ říká Helen Lastová, předsedkyně nadace Good Faith Foundation. V interview pro zpravodajskou agenturu Reuters Helen Lastová sdělila, že nadace zastupuje 460 obětí zneužívání.

Ty tisíce zničených životů by ale nespravily žádné miliardy světa.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Překlad: Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: http://derwaechter.net/padophile-in-der-australischen-katholischen-kirche-missbrauchten-4-445-kinder-sexuell-zahlung-von-213-millionen-us-dollar-an-opfer-als-entschadigung