Mladá fronta Dnes upozornila v zajímavém článku na skutečnost, že od nového roku začne platit kontroverzní zákon, který počítá do odpadních vod i dešťovou vodu, což může znamenat významné zvýšení cen stočného. Nemusí, ale může. Zákon je, jako mnohé další zákony v České republice, napsán tak nejednoznačně, že záleží na jehgo výkladu. Přesně takovýmto způsobem se otevírají v naší zemi cesty těm největším zlodějnám. Proto je n amístě ta největší obezřetnost.

Podle zákona se stane odpadní vodou i voda, která přeteče z kanalizace při prudkých deštích a která až dosud za odpadní považována nebyla. Nikdo se přitom neobtěžoval udělat analýzy odhadů, kolik tato „legrace“ může stát.

„Takovým odhadem momentálně nedisponujeme, jelikož se nejednalo o vládní návrh, který by prošel klasickým procesem včetně posouzení dopadů navrhované regulace, ale o poslaneckou iniciativu. Jednalo se navíc o novelu zákona v gesci ministerstva životního prostředí,“ odpověděl na dotaz, jak nová legislativa ovlivní výši stočného, mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, ale tvrdí, že změny mohou být jen kosmetické, ale také mohou stočné v průběhu pár let podražit až o desítky procent.

Otzka samozřejmě je, proč by byla taková změna „nenápadně“ protlačena a kdo tím sleduje jaké cíle a výhody. Jak je něco nejednoznačného, dle zkušeností se musíme připravit na horší scénář.

Po každém větším dešti vyteče část nevyčištěné vody z kanalizační sítě, která spolu se splašky odvádí i dešťovou vodu. Jenže kapacita stok není neomezená, a tak se na nich musejí budovat takzvané odlehčovací komory, ze kterých se přebytek vypouští přímo do řek. Podle nového zákona je třeba začít tuto nevyčištěnou vodu tekoucí do řek měřit. Podíl vyčištěných vod v porovnání s objemem nevyčištěných vod při srážkách je  podle ministerstva životního prostředí velmi nízký. Jak by ale měření mohlo tento stav změnit? A vzhledem k nákladům na vybudování měřicích technologií, kdopak to zaplatí? Že by zákazník?

To se už brzy ukáže. Zřejmě se blíží mílovými kroky doba, kdy se bude muset zdanit i vzduch. Protože dýchat zadarmo, to je neuvěřitelné mrhání obchodním potenciálem.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Milan Vidlák, časopis Šifra