Každý už někdy slyšel o žlučových kamenech, o kamenech v močovém měchýři nebo o ledvinových kamenech. Někteří možná onemocněli a zažili s kameny dost nepříjemností a bolestí. Ve srovnání s tím jsou kameny na mandlích nebo ve slinné žláze méně známé.

Je těžké uvěřit, že kameny existují i ​​ve střevech (fekalomy). Pokud se u někoho objeví ušní kámen (statolith), objeví se pocit závratě.

Zcela novým lékařským objevem jsou však mozkové kameny. Zejména v Německu, které je útočištěm umírajících básníků a myslitelů, se mozkové kameny v posledních letech objevují v téměř epidemickém rozsahu. Vyskytují se ale napříč Evropou.

Podle prvních analýz jsou nejvíc napadené vládní čtvrti v Berlíně, sídla hlavních politických stran, mainstreamová média hlavního proudu, část veřejnoprávního rozhlasu, neziskové organizace, think-tanky a skryté síly, které mají štěpit opoziční hnutí. Nejen stále častější výskyt napadení mozkovými kameny, ale také rychlý průběh této nebezpečné mozkové choroby, je pro vědecký svět stále záhadou.

První diagnózy a nálezy

Onemocnění mozkovými kameny je nebezpečné zejména proto, že krátce po výskytu se v učených hlavách mnoha současníků vytvoří doslova hromady suti, které mohou myšlenkový aparát zcela zablokovat. Přestože je lékařský výzkum mozkových kamenů teprve na začátku, někteří odborníci tvrdí, že kameny po několika pohybech původní hmotu mozku zcela zatlačí. Následkem toho v hlavě začne významně chrastit.

Prvotní výskyt diagnózy „mozkový kámen“ pro ošetřujícího lékaře znamená, že svým pacientům již nemůže pomoci. Onemocnění je totiž vždy rychlé a nezvratné. Postižení lidé mohou v rané fázi onemocnění zaznamenat určité změny. Namísto toho ignorují nezaměnitelné zvuky chrastění při každém hnutí hlavy.

Zpočátku jsou tyto zvuky jen stěží slyšitelné. Při další progresi onemocnění mozkovými kameny jsou zvuky slyšet výrazněji. V závěrečné fázi onemocnění nastává úplné ticho, protože se kameny již změnily na beton.

Onemocnění mozkovými kameny a betonová hlava jsou podle nejnovějšího výzkumu v přímém a nerozlučném spojení.

Odborníci a experti se pokusili vytvořit určitou teorii o původu kamenů. Jedna skupina vědců je přesvědčená, že postižení mají určité genetické predispozice. Druhá skupina je přesvědčena o tom, že nervové synapse v mozku způsobují sraženiny, které nakonec ztuhnou až do kamenů. Jednoznačné důkazy o těchto hypotézách zatím nepředložila ani jedna skupina vědců. Je to zvláště špatná zpráva pro ty, kteří již mozek mají napadený a může se u nich vyskytnout časná senilní demence.

Všechny prokazatelně osvědčené terapie pro odstraňování kamenů, jako je invazivní chirurgie, tradiční chirurgické metody, litotripse (extrakorporální drcení kamenů ultrazvukem nebo rázovými vlnami) a litolýza (rozpouštění kamenů) jsou odsouzeny k neúspěchu. Odborníci radí betonovou hlavu jednoduše odpálit.

Poznámka Šifry: Ačkoli mozkové kameny skutečně existují, viz např. tento článek, text, který jste právě dočetli, je satirický. Ve skutečnosti totiž nejsou příčiny zablokování myšlenkového aparátu a jeho projevy dosud uspokojivě vysvětleny. Nákaza se rozšířila z Německa a Švédska, ale napadena je i Francie a další země. Na východ Evropy proniká pomaleji, zato v agresivní a vysoce nakažlivé formě. 

Překlad: Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://kenfm.de/hirnsteine/