Majetní lidé mají většinou všeho dostatek a všeho více než ti nemajetní, to asi nikoho nepřekvapí. Že toto pravidlo ale platí i pro hmyz a veškerou havěť skrývající se v jejich domovech, už tak zřejmé není, a dokonce by se dalo spíše čekat, že tomu bude přesně naopak. Tedy že čím chudší člověk, tím více hmyzáků, ale kdepak. Nová studie pracovníků z Kalifornské akademie věd dokazuje, že bohatí lidé mají doma více havěti než ti chudí.

Když se hovoří o biodiverzitě, většině lidí se vybaví biodiverzita v klasických velkých přírodních ekosystémech, kde je žádoucí, aby byla vysoká. Druhová rozmanitost zvířat a rostlin je přece jen jedna z položek, kterou mají ekologové na seznamu toho, co je třeba chránit, hodně vysoko. Ovšem taková biodiverzita hmyzu v domácnosti, to už je trošku něco jiného, a dalo by se předpokládat, že ani žádný ekolog by ji netoužil mít vůbec vysokou.

Přesně tímto ukazatelem, tedy druhovou rozmanitostí veškerého hmyzu v domácnostech, se zabývali vědci z Kalifornie, a poté, co dokončili svůj pokus, došli k zarážejícímu výsledku. Majetnější rodiny mívají ve svých domech rozmanitější hmyzí osazenstvo než jejich chudší sousedé. Těžko říct, jestli do toho nadšení vědátoři šli rovnou s tím, že rozbijí stereotyp, ale nutno uznat, že se jim to, ať už plánovaně nebo ne, trochu povedlo. Studie byla zveřejněna začátkem tohoto měsíce v časopisu Biology Letters a podle oficiálního textu se zaměřuje na to, jak sociálně ekonomické faktory ovlivňují biodiverzitu hmyzu v jednotlivých domácnostech.

Vědecký tým v rámci studie prohledal celkem 50 různě ekonomicky silných domácností a cílem vědců bylo najít co nejvíce druhů hmyzu v každém z testovaných domů. Vědci měli na průzkum jednoho domu 30 minut a záměrně navštěvovali rodiny ze stejného města, aby vyloučili vliv vnějších podmínek, jako je třeba počasí, nadmořská výška a podobně, na měření. Poté, co prohledali všech 50 domů, porovnávali počet druhů hmyzích obyvatel nalezených v jednotlivých domácnostech s majetností nebo chcete-li sociálně ekonomickou úrovní testovaných rodin.

Výsledek studie je poměrně strašidelný – tedy alespoň pro ty z vás, kteří nemají v lásce hmyz nebo netouží mít dům plný havěti. Průměrný počet nalezených druhů členovců v jedné domácnosti je podle studie 61. To sice není zrovna málo, ale ukázalo se, že v obydlích majetnějších rodin byla hmyzí biodiverzita ještě o hodně vyšší. Průměrný počet druhů hmyzu v domech bohatších lidí dosáhl až ke stovce, naopak u méně majetných se nacházelo v průměru „pouhých“ 50 druhů hmyzu. Jak je tohle vůbec možné? Proč mají majetní lidé ve svých domovech o celou polovinu vyšší biodiverzitu hmyzu než jejich chudší sousedé?

Kdybychom na to šli takzvaným selským rozumem, asi by nás napadlo, že bohatší lidé mají zkrátka větší domy a pozemky, a tím pádem v nich žije i více druhů brouků, pavouků a podobných nepopulárních zvířátek. Vědci však tuto myšlenku vyloučili a sázejí na jinou kartu. Nejpravděpodobnější důvod vysoké druhové rozmanitosti hmyzu v bohatých domácnostech podle vědeckého týmu tkví v okrasné vegetaci, která funguje jako skvělé zázemí pro nejrůznější brouky.

Podle staré studie z roku 2003 a takzvaného efektu luxusu mají totiž boháči ve svých domech výrazně rozmanitější biodiverzitu veškerého rostlinstva.

Ať už je to, jak chce, studie nám poskytla nový pohled na naše domovy. Asi málokdo by čekal, že by se u něj doma, pod koberci, skříněmi a podobně dalo najít 50 druhů hmyzu. Takové číslo bylo zarážející i pro samotnou vedoucí vědeckého týmu Mishu Leongovou. Překvapující je i nepoměr mezi chudšími a bohatšími domácnostmi, a není se čemu divit. Stereotyp „chudý rovná se špinavý“ je v nás odmala silně zakořeněný. Jako výborný příklad může posloužit třeba množství filmů, kde chudé rodiny bydlí v bytech prolezlých šváby a podobně. Zjištění, že ve skutečnosti se broukům daří lépe u v domovech bohatých, je krásnou ukázkou toho, jak stereotypní uvažování občas přímo odporuje realitě.

Podpořte šíření svobodných informací a podobných článků tím, že si zakoupíte předplatné jedinečného tištěného měsíčníku Šifra. Klikněte zde.

Lukáš Marek

Zdroje: http://news.nationalgeographic.com/2016/08/bugs-wealthy-homes-animals-science/, http://www.mnn.com/health/healthy-spaces/blogs/wealthier-homes-filled-with-broader-diversity-bugs