Některé insekticidy pro včely představují riziko. To je závěr nové studie EU. Nové opatření by nyní mohlo zastavit vymírání včel. Včely opylují kvetoucí ovocné stromy a květiny, ale tento malý užitečný hmyz je v nebezpečí. V některých zemích EU počet včelstev již klesl o 60 procent a včelaři již dlouhou dobu pozorují vymírání včel.

To je mimo jiné způsobeno třemi insekticidy, které patří do skupiny takzvaných neonikotinoidů. V zemědělství se používají k ochraně osiva před škůdci. Pesticidy však také zabíjejí nebo poškozují další malé tvory, jako jsou včely, motýli a jiný hmyz.

Dne 28. února 2018 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil svoji novou studii. Mluvčí úřadu televizní stanici ARD, studio Brusel sdělil, že některé neonikotinoidy představují riziko pro divoké a medonosné včely.

EFSA již v roce 2013 provedla studii, ve které dospěla k velmi podobnému závěru. Europoslanec za stranu Zelených Martin Häusling si myslí, že nová studie potvrdila již staré poznatky, a lituje zbytečného času. „Je vlastně smutné, že se po pěti letech, během kterých nestalo vůbec nic nebo jen velmi málo, vrací,“ říká.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyšetřil riziko některých pesticidů u divokých včel, včel medonosných a čmeláků. „Získali jsme spoustu dat,“ vysvětlil José Tarazona, který má pesticidy na starost. „Máme vědecké důkazy, informace ze zemí EU, firem a ekologů.“

Bylo celkem zřejmé, že riziko se pro včely liší v závislosti na tom, jak absorbují znečišťující látky. Nakonec je zřejmé, že pro zkoumaný druh včel představují nebezpečí tři specifické neonikotinoidy. Häusling požaduje, aby země EU nyní jednaly rychle. „Nyní očekávám, že ve zvláštní komisi, která se koná 22. března, budou členské státy následovat hlas EFSA a vysloví se pro zákaz.“

Od konce roku 2013 je v Evropě používání neonikotinoidů omezené. Pesticidy by se například neměly stříkat na osivo řepky, třešně, jablka a okurky. Omezení má však mezery a pro mnoho rostlin existuje zvláštní povolení. Neonikotinoidy proto mohou být aplikované na oves nebo pšenici, pokud se vyseje mezi lednem a červnem. Rozhodnutí o úplném zákazu nyní leží na zemích EU. S úplným zákazem budou mít včely v Evropě opět šanci.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz