Koalice ekologických organizací podala trestní oznámení na orgány EU kvůli domluvám, ovlivňování a kopírování, namísto samostatného a nezávislého hodnocení herbicidu glyfosát.

Koalice různých ekologických organizací, jako je GLOBAL 2000, PAN Europe, PAN Německo, PAN Italia a Generations Futures v Rakousku, Německu, Itálii, Francii a Portugalsku, podala trestní oznámení na německý Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

S odkazem na svůj vlastní výzkum, soudní dokumenty z USA (tzv. „Monsanto Papers“) a na zprávu o plagiátorství ekologické organizace tvrdí, že BfR a EFSA neprovedly žádné nezávislé, objektivní a transparentní posouzení zdravotních rizik glyfosátu, jak to například vyžaduje nařízení EU o pesticidech 1107/2009. Následkem toho byl v EU opět schválen glyfosát, který by pravděpodobně nesplnil zákonné požadavky. Existují oprávněné obavy, že v důsledku úředního „pochybení“ dojde k těžkému poškození zdraví.

Látky s karcinogenními, mutagenními nebo reprotoxickými vlastnostmi nesmějí být podle nařízení EU o pesticidech povolené jako pesticidy. Je tedy skandální, že zodpovědné úřady nepublikovaly takové studie, které se zabývají potenciálními vlastnostmi samotného glyfosátu, ale namísto toho jen převzaly slovo od slova od hodnocení výrobce z jeho žádosti o schválení. Podle znaleckého posudku mediálního vědce docenta Stefana Webera tím především německý úřad BfR „záměrně skryl“ původ této studie. Firma Monsanto, která glyfosát s oblibou používá zejména ve svém nejprodávanějším herbicidu RoundUp, se mimochodem nedávno spojila s německým gigantem Bayer.

Úřady takové obvinění odmítají. Prezident německého úřadu BfR Andreas Hensel posudek odmítnul a označil ho jako „neudržitelný a vymyšlený“. Ředitel EFSA Bernhard Url ho dokonce označil za „organizovanou kampaň k diskreditaci vědeckého procesu“. Koalice ekologických organizací proto podala trestní oznámením a požaduje nezávislé a objektivní posouzení znaleckého posudku soudem. Otázka je, jak nezávislý bude soud, Monsanto již několikrát prokázalo, že má tuze dlouhé prsty.

Nezaujaté zkoumání vědeckých faktů

Úřady EFSA a BfR každopádně nezávislé a objektivní posouzení rizik rakoviny vůbec nezamýšlely. Tato rizika jsou zaznamenaná v dokumentech amerického soudu, které byly nedávno zveřejněné pod názvem Monsanto Papers. Následkem toho EFSA již 22. května 2015 zveřejnila své závěrečné vyhodnocení rizika rakoviny ohledně glyfosátu. Bylo to dva měsíce před dokončením (!) monografie amerického úřadu IARC, která by závěrům EFSA odporovala. To brání nezávislému a objektivnímu hodnocení.

Ze soudních záznamů vyplývá, že kontaktní osoba pro EFSA a pro EPA (americká Environmental Protection Agency) byl vedoucí toxikolog EPA. Americká média mu říkala „krtek“ z Monsanta v EPA, který se jinak jmenuje Jess Rowland. Rowland je podezřelý, že spolupracoval s Monsantem. Mimo jiné se údajně pokusil zabránit nezávislému hodnocení rakoviny ministerstvem zdravotnictví USA, kterou způsobuje glyfosát. Akce proběhla úspěšně. Podle interního zdroje Monsanto prostřednictvím telekonference s členskými státy EU (TC 117) srovnalo EFSA „do latě“.

Šifra určitá podezření, že si firma Monsanto zřejmě „nezávislé“ studie o glyfosátu psala sama, již zveřejnila.

Toxikolog a předseda PAN Německo Peter Clausing v květnu 2017 odhalil, že při této telekonferenci (TC 117) „poznámky“ od Jesse Rowlanda vedly k tomu, že EFSA ze svého posudku vyloučila centrální studii o rakovině. EFSA nemohla poskytnout uspokojivé vědecké zdůvodnění.

Právník Josef Unterweger k tomu uvádí výše uvedené skutečnosti: „Pokud plagiát slouží k výrobě falešných důkazů, pak to není věc pouze autorského práva. Pokud schvalovací komise vydá nesprávný posudek, tak je za něj zodpovědná. Říká se tomu úřední nebo státní zodpovědnost. Pokud je pesticid schválen a kvůli nesprávnému posudku by již celé roky neměl být v oběhu, potom jsou za škody, které se od té doby vyskytly, zodpovědné ty úřady, které vytvořily falešný posudek.“

Z těchto důvodů podávají organizace na ochranu životního prostředí GLOBAL 2000, Pesticide Action Network (PAN) Europe PAN, PAN Německo, PAN Itálie a Generations Futures trestní oznámení na úřady BfR a EFSA. Nedostatky ve schvalovacím procesu glyfosátu otřásly důvěrou Evropanů v tyto orgány a proces schvalování. Je potřeba celou záležitost komplexně zpracovat a vysvětlit prostřednictvím soudního nebo parlamentního vyšetřování.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://www.global2000.at/glyphosat-strafanzeige