Kóčinské Mezinárodní letiště v malém svazovém státě Kérala v jižní Indii přistoupilo na zajímavou, pro někoho radikální změnu. Na podzim roku 2015 město Kóčin oznámilo, že plánuje masivní změnu v reakci na vzrůstající problémy s čistotou ovzduší.

Překvapivě město svůj slib dodrželo. Pomocí 46 150 panelů na 45 akrech území se kompletně osamostatnilo od centrální sítě a funguje pouze z energie, již dodává Slunce. A nejen to. Původně se měl odvážný projekt spustit v květnu 2016, ale městu se podařilo dokončit svůj úkol o celé dva měsíce dříve, což je naprosto ojedinělý politický úkaz.

Přihlédněme k faktu, že se jedná o sedmé nejfrekventovanější letiště v celé Indii a spotřeba energie objektu dosahuje 12 megawattů. Pro letiště se ovšem plánuje ještě slunnější budoucnost, a to v podobě rozšíření kapacity na 26,5 megawattů po prvních 6 letech provozu, aby se z nadbytku energie vrátila celá původní investice 9,3 milionu dolarů.

„Spotřebujeme okolo 48 000 kWh denně. Když tedy dokážeme vyprodukovat stejné množství energie pomocí modelu striktně zeleného a udržitelného rozvoje, který následujeme, pak tím vyšleme zprávu pro celý svět,“ řekl ředitel správy letiště V. J. Kurian.

Dle odhadů v následujících 25 letech solární energie eliminuje na 300 000 metrických tun emisí oxidu uhličitého z uhelných elektráren, což je efekt srovnatelný s tím, co by udělalo vysázení tří milionů stromů.

Když se chce…

Překlad: Jan Petrák

Zdroj