Nedávný výzkum ukázal, že kromě jiných věcí, které konzumujeme, je plastem znečištěná i sůl. Vědci analyzovali různé druhy soli z několika zemí a ve vzorcích našli mikroplasty. Co to pro naše zdraví znamená?

Plasty do našeho potravinového řetězce pronikly mnohem hlouběji, než si mnozí z nás uvědomují. Britský deník The Guardian napsal o nové studii, která prokázala výskyt plastu v soli v Evropě, USA a Číně.

Výzkum provedl tým vědců okolo Sherri Masonové, profesorky chemie na Státní univerzitě v New Yorku. Sherri Masonová byla zapojena také do výzkumu, který objevil plast v pitné vodě. The Guardian získal podrobný přehled o výsledcích analýz soli a popsal nejdůležitější výsledky.

Vědci zkoumali dvanáct druhů soli ze supermarketů ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Číně a USA, deset z nich byla mořská sůl. Nalezli v nich velké množství mikroplastu.

„Masonová zjistila, že pokud by Američané dodržovali oficiální zdravotní doporučení a každý den spotřebovali 2,3 gramu soli, tak každoročně pozřou až 660 plastových částic,“ píše The Guardian. Většina Američanů však spotřebuje soli mnohem víc, čímž přijmou mnohem více plastu. The Guardian však neprozradil,

kolik vzorků soli obsahuje mikroplast a jak vysoká je jeho koncentrace.

Tato aktuální studie není mimochodem jediná, která zjistila plast v soli. Před několika týdny vědci ze Španělska analyzovali 21 různých druhů potravinové soli a ve všech našli plast. Největší část nalezeného plastu tvořil „polyethylentereftalát“ (PET), který se používá na plastové lahve.

The Guardian napsal také o dalším výzkumu mezinárodního vědeckého týmu, jenž analyzoval 17 různých druhů soli v osmi zemích. Ve všech, kromě jednoho vzorku, našli plastové částice, z nichž většina byla polyethylen a polypropylen.

Jak naše zdraví ovlivňuje mikroplast, nelze s jistotou říct. Pro vědu je obtížné učinit konkrétní prohlášení, protože by bylo nutné určité srovnání s lidmi, kteří plast pozřeli a těmi, kteří plastu nebyli vystaveni. Podle The Guardianu nicméně taková kontrolní skupina „bez plastu“ neexistuje.

Některé poznatky o účincích mikroplastu na mořské organismy, jako jsou mušle, červi a ryby, už existují. Vědci u nich zjistili fyziologické poruchy, tvorbu nádorů a zvýšenou úmrtnost.

Současné poznatky o výskytu plastu v soli jsou znepokojivé. Sůl je všudypřítomná a vyškrtnout ji ze svého jídelníčku může být dost těžké. Studie nicméně poskytuje důvod pro to snížit denní příjem soli. Příliš mnoho soli je tak jako tak škodlivé – ať už s mikroplastem, nebo bez něj.

Dokud se ještě přesně neví, kolik mikroplastu sůl obsahuje a zda se to týká většiny druhů soli, jak současné studie naznačují, neměli bychom panikařit. Aktuální studie nicméně ukazuje, jak je náš problém s plastem závažný. Něco se musí změnit – v zájmu životního prostředí a našeho zdraví.

Zastavit znečišťování moří a životního prostředí plastem je jeden z nejdůležitějších úkolů nadcházejícího desetiletí. Co pro to můžete udělat? Snížit spotřebu plastu.

Jestli to ale bude stačit, je otázka…

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://utopia.de/plastik-salz-mikroplastik-63633/