Dle dvou výzkumů, publikovaných ve vědeckém deníku Cell v lednu tohoto roku, máme v mozku přítomný prastarý virus. Ten, podle vědců, je zodpovědný za existenci našeho vědomí.

Alespoň to tvrdí dvě výzkumné práce, publikované v lednu ve vědeckém deníku Cell. Prastarý virus údajně před dávnou dobou navázal svůj genetický kód na genom čtyřnohých zvířat. Tento úsek genetického kódu je dodnes stále činný v lidském mozku, v němž má za úkol zpracovávat genetické informace a odesílat je mezi jednotlivými nervovými buňkami v jakýchsi kapslích, které se svým vzhledem onomu viru dokonce i podobají.

Tyto drobné „balíčky“ informací podle zmíněných studií mohou být zásadními prvky toho, jak nervy komunikují a jakým způsobem se postupně reorganizují, a tedy jsou potřebné k vyššímu myšlení. Samotná přítomnost genetické kódu pocházejícího z viru ale není nic převratného, naopak jedná se o běžný evoluční jev. Podle výzkumu ze stejného vědeckého deníku z minulého roku zhruba 40 až 80 % lidského genomu pochází z různých prastarých virů.

Virus, na rozdíl od bakterií, je genetický parazit tak drobný, že se dodnes vedou diskuse o tom, jestli jej lze klasifikovat jako živé stvoření. Má ve zvyku obsadit buňky svého hostitele a přebudovat je ke svému vlastnímu využití, obvykle je přinutí replikovat sám sebe (a vytvořit více stejných virů), dokud se buňka nezhroutí a posléze nenapadne další. Čas od času ale napadené buňky nejsou agresivní, nebo se dokonce stanou jinak prospěšnými. Zmíněný výzkum z roku 2016 ukázal, že virové geny nejspíše hrají významnou roli ve fungování imunitního systému, a dokonce v brzkých fázích vývoje embryí.

Nové objevy zacházejí ještě o krok dále – nejenom že je tento prastarý virus stále aktivní v buňkách jak lidského mozku, tak i u zvířat, ale zdá se, že se výrazně podílí na fungování myšlenkových procesů. Podle výzkumníků by bez tohoto viru komplexní myšlení nikdy nevzniklo.

Dalším krokem tohoto výzkumu bude zapojení expertů v neurálních vědách i z oblasti prastarých organismů, aby společnými silami vysvětlili mechanismus, jak přesně tyto „virové invaze“ fungují a jak přesně vzniklý genom přenášení informace v dnešní podobě mozkových buněk.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27128186 http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31504-0 http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31502-7