Server britské televizní stanice BBC informoval o tom, že evropské včelí kolonie ohrožuje invazivní druh sršně. Pro lidi tento hmyz sice nepředstavuje větší ohrožení než běžný sršeň, pro včely je však velmi nebezpečný.

Evropská včela nemá jak se hmyzu, který vypadá jako velká vosa, ubránit. BBC odhaduje, že jediný dravý sršeň může zabít až 50 včel za den. Je schopen včele medonosné ukousnout hlavu.

Vlevo sršeň obecná, vpravo sršeň asisjká. Foto ResearchGate

Asijský sršeň má na rozdíl od našeho sršně skoro celé tmavé tělo, nikoli žluté proužky. Je sice menší, ale o to agresivnější – jak vůči včelám, tak vůči lidem. Když se někdo přiblíží k jejich hnízdu, sršni se do něj pustí s vervou a jsou schopni jej velmi dlouho pronásledovat.

Britské úřady teď vyšetřují, jak se asijský sršeň, který byl objeven v květáku ve městě Bury, do země dostal. Britská vláda by se ráda zasadila o kontrolu šíření těchto nebezpečných druhů z jiných kontinentů.

Již v roce 2004 se tento druh sršně octl spolu se zbožím z Číny ve francouzském přístavu Bordeaux, vyskytuje se také ve Španělsku nebo Itálii.

Co se však týče evropských včel, ty ohrožuje mnohem více faktorů, od geneticky modifikovaných potravin přes řepku po pesticidy, které se používají v zemědělství a včelstva doslova decimují. Na konci roku 2017 například Evropská komise schválila používání vysoce jedovatého glyfosátu od společnosti Bayer Monsanto na dalších pět let.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

-red-