Mravenčí kolonie jsou známy svou vysoce organizovanou strukturou, kdy má každý jedinec přidělenou svoji roli a bez výhrad ji pilně zastává. O neuvěřitelné pracovitosti, obětavosti a nasazení mravenců vypovídá zajímavá studie polských zoologů z Varšavy, kteří zkoumali společenství mravenců žijící v dávno opuštěném sovětském bunkru na území Polska.

Mravenci zde vytvořili opravdu velmi unikátní kolonii, protože nemají žádnou královnu ani larvy. Populace společenství čítá přibližně 100 000 jedinců, z nichž každý plní funkci dělníka. V bunkru je navíc úplná tma a chybí tam i jakýkoliv zřejmý zdroj potravy. Vědecký tým se proto rozhodl k důkladnému průzkumu krytu, aby zjistil, jak mravenčí kolonie v takových podmínkách vůbec dokáže přežít.

A co vědci zjistili? Že mravenci do bunkru nepřišli z vlastní vůle, ale nedopatřením spadali do ventilační šachty. Následně se mravenci ocitli hluboko pod zemí v úplné tmě daleko od mateřského mraveniště. Překvapující je, že i přes svou zoufalou situaci mravenci nepropadli nekonečným marným pokusům najít cestu zpět, a namísto toho začali stavět vlastní mraveniště přímo uvnitř bunkru.

Mraveniště dosahuje rozměrů 3 x 1 metru a zdá se, že nekonečná absolutní tma mravencům při stavbě nikterak nepřekáží. Otázkou však zůstává, co mravenci v útrobách holé železobetonové stavby můžou jíst?

Odpověď je velmi jednoduchá, ale překvapující – mravenci totiž podle výzkumníků zkrátka nejedí nic. V bunkru se skutečně nenachází žádný zdroj potravy, z kterého by mohlo vyžít 100 000 mravenců, a kolonii rovněž chybí možnost reprodukce. Jak je tedy možné, že mravenci nevymřou?

Skrz ventilační šachtu do bunkru padají stále noví a noví mravenci. Šachta tak zásobuje společenství mravenců novým přísunem pracovní síly a mravenci pracují na hnízdě dál, jako by se nechumelilo. Vůbec jim nevadí, že nemají co jíst a zanedlouho umřou hlady.

Nově spadaní mravenci jsou do práce hnáni zvláštním pudem, který je tak silný, že pracují až do úplného vyhladovění. Podlaha bunkru je pokryta dvoucentimetrovou vrstvou mrtvých těl a přibývají stále další a další. Vědcům se dokonce podařilo vypozorovat, že mravenci pocházejí z nedalekého lesního mraveniště, kde byl zjištěn pravidelný úbytek jedinců, díky čemuž mohlo být společenství v bunkru neustále zásobováno dalšími dělníky.

Podle vědeckého týmu je vznik podobné kolonie dosud nevídaným jevem a byli jím sami zaskočeni. „Fakt, že může existovat tak obrovské neproduktivní společenství z mravenců, kteří se prostě propadli do bunkru, je fascinující,“ uznal i entomolog Terry McGlynn z Kalifornské univerzity, který nebyl zahrnut ve výzkumu.

Podpořte šíření svobodných informací tím, že si zakoupíte předplatné jedinečného tištěného měsíčníku Šifra. Klikněte zde.

Pořídit si můžete i digitální verzi, kterou lze pohodlně číst na mobilu, počítači či tabletu. Za skvělou cenu dostanete půlroční nebo roční přístup ke všem časopisům najednou.

Lukáš Marek

Zdroj: https://www.newscientist.com/article/2104632-ants-trapped-in-nuclear-bunker-are-developing-their-own-society/