Čína, zdá se, reaguje na svůj enormní problém se znečištěním s patřičnou pozorností a dokonce kreativitou. Již před třemi měsíci Šifra informovala o projektu „zelené věže“ a to jak v Číně, tak v Milánu v Itálii, nicméně Čína to s talentovanou architektonickou firmou dotáhla ještě o stupeň výše a staví hned celé zelená „města“.

Není žádným tajemstvím, že Čína je jednou ze zemí nejvíce postižených znečištěním, jak vody, půdy, tak ovzduší, a ani není žádnou záhadou, jak k tomu došlo (prudký rozvoj průmyslu a nulové ohledy na přírodu). Zdá se navíc, že občas až apokalyptické odhady jejich budoucnosti a zejména zásob pitné vody byly přinejmenším do velké míry pravdivé, neboť Čína, která dlouhou dobu svou přírodu a životně nutné zdroje zvesela ničila, v těchto letech prudce otáčí a snaží se dopad svých činů zmírnit a odvrátit. Zřejmě ne kvůli lásce k matičce Zemi jako kvůli blížící se environmentální katastrofě.

Když pomineme už tak fascinující zelené věže, o nichž jsme se již zmiňovali v předchozím článku, o mnoho novější projekt je ještě o celý stupeň ambicióznější. Jedná se o rozsáhlý projekt tzv. zeleného města, na kterém pracuje stejná inovativní italská firma architekta jménem Stefano Boeri, jako ta, jež má na starost už tak uchvacující zelené věže. Projekt byl schválený orgánem územního plánování města Liou-čou a obytná zóna pokrytá až 1 milionem rostlin a 40 000 stromy. Městečko vyroste severně od města na povodí řeky Liou-ťiang a mělo by se dostavět do roku 2020.

Mělo by se stát domovem až 30 000 lidí, jejichž domovy budou pokryty rostlinami a stromy, které budou každý rok absorbovat 10 000 tun oxidu uhličitého, 57 tun dalšího znečištění v ovzduší a produkovat 900 tun kyslíku. Nemá se přitom jednat čistě jen o obytnou zónu, ale o oblast plně propojenou se zbytkem města prostřednictvím nové rychlé linky určené elektronickým autům. Městečko by k tomu měla pohánět lokální solární a geotermální energie a kromě domovů zásobovat i dvě nové školy a nemocnici. Samotní architekti tohoto projektu napsali:

„Rozmístění rostlin, a to nejenom v parcích, zahradách a ulicích, ale i na fasádách domů, umožní existenci energeticky soběstačného města, které navíc přispěje k celkové kvalitě vzduchu (zároveň absorpcí CO2 a 57 tun prachových částic), sníží průměrnou teplotu vzduchu, vytvoří zvukové bariéry a zlepší biodiverzitu místních živočišných druhů, a to vytvořením životního prostředí pro ptáky, hmyz a další zvířata menšího vzrůstu, která se nacházejí v oblasti města Liou-čou.“

Vertikální les v Číně. Foto Stefano Boeri Architetti

Spolupráce s firmou se nezastavuje ani tady – podobné zelené město má vzniknout také jako součást většího celku, a to města Š‘-ťia-čuang, které je držitelem, jak uvádí architektonická firma, smutného rekordu, a to v podobě nejvyššího znečištění v celé Číně. O to větší je však místní projekt zeleného města, neboť nová zelená zóna bude domovem až 100 000 lidí, tedy více než třikrát větší než komunita v Liou-čou. Rozsáhlejší dokumentace, včetně dalších zelených projektů (například zelená řeka v Milánu) najdete v níže uvedených zdrojích.

Je smutné, že země s rozsáhlými finančními a hlavně lidskými a surovinovými zdroji musí zajít tak daleko v ničení přírody aby si uvědomila, že ji nemůže vytrvale ničit donekonečna – navíc, ve světle podobných snažení všude jinde po světě je zřetelné, že nejde jen o čistější vzduch a přírodu, ale nejspíš z velké části o záležitost mezinárodní prestiže. Nač se ale koukat podezřívavě na něco, co ve výsledku pomůže přírodě? Hlavní je, aby se trochu ulevilo plicím všeho živého i Zemi jako celku.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroje: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/liuzhou-masterplan/ https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/forest-city/ https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/a-green-river-for-milan/