O Číně v souvislosti s hodnocením svých občanů na základě „občanského kreditu“ jsme již psali v našem tištěném měsíčníku v souvislosti se tzv. Sesame Credit, virtuálním hodnotícím zařízením, které přidává kredity podle toho, jak dobrý je kdo občan, neboli s kým se stýká, co nakupuje či co sdílí. 

Novou vlnu této iniciativy čínská vláda oznámila na podzim minulého roku, kdy také prozradila, že se jedná o spojení zmíněného Sesame Credit s dalšími institucemi, firmami a tak dále, například s celkem „rozumnými“ prostředníky informací, jako jsou pojišťovny, banky a policie (kriminální činnost kredit hořce poznamená). O mnoho větší problém však představuje fakt, že se na tomto občanském kreditu podílí i agentury sbírající osobní data, obchody, aerolinky a dráhy, a kromě kriminální činnosti člověka pak soudí i to, co si kupuje, co si čte, sleduje, jaké sdílí příspěvky, jakými se zabývá koníčky a další faktory. Zkrátka nástroj, jak vyhledávat nepohodlné občany a penalizovat je, zatímco poslušné občanstvo dostane cukr.

Cirkus se rozjede prvního května tohoto roku, kdy se kromě kriminálních činností začnou hodnotit i zmíněné aspekty osobnosti jako preference a návyky. Špatní občané pak ztratí přístup do lepších škol či možnosti létat s aerolinkami. „Ukováme tak sociální prostředí, v němž se bude glorifikovat důvěra,“ hovoří oficiální vyjádření. „Posílí to upřímnost v záležitostech vlády, komerce, společnosti a posune na další úroveň důvěryhodnost justice.“

Orwellovské hodnocení se pohybuje mezi 350 až 950 body, přičemž zásadní faktory jsou osobní historie, schopnost plnit uzavřené smlouvy, osobní charakteristiky, chování, preference a také osobní vztahy. Pokud se člověk stýká s někým, kdo se těší malému počtu bodů (asi si přečetl moc svobodomyslnou knížku), sníží se body i jemu, takže se tím dále utužuje, dle čínských slov, „glorifikace důvěry“, anebo jinými slovy, utlačování lidí, kteří se vykloní ze stáda, a vychovávání servilních občanů.

I kdyby nedošlo k přímému trestu, člověk s nevhodným vkusem a názory se automaticky ocitne na hraně společnosti, neboť se mu většina bude vyhýbat, aby sama nebyla postižena ztrátou bodu a důvěryhodnosti v očích vlády. Netřeba dodat, že podle vrchního soudu bylo přes 6 milionů lidí penalizováno na základě rané fáze tohoto systému…

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Petrák, časopis Šifra

Zdroje: https://www.theverge.com/2018/3/16/17130366/china-social-credit-travel-plane-train-tickets http://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion http://dailycaller.com/2018/03/20/china-social-credit-transportation/